Kierrätyksen lisäksi: Kiertojätehuollon politiikka

Jätteiden keräys- ja kierrätyspalvelut ovat hallinnon tärkeimpiä tehtäviä kaupunkien puhtaana pitämisessä ja kansanterveyden edistämisessä. Yli 50 vuoden ajan paikalliset hallitukset ovat puolustaneet pyrkimyksiä parantaa jätehuoltopalvelujen ympäristön kestävyyttä perustamalla kierrätysohjelmia tienvarteen, investoimalla lajittelulaitoksiin, talteenomalla metaania ja muita kasvihuonekaasuja kaatopaikoilta ja paljon…

Lue lisää

Uusi valkoinen kirja: Kierrätetyn sisällön toimeksiantoja koskevat toimintaohjeet

Kierrätetyn sisällön vähimmäismääräykset ovat kriittinen poliittinen väline, jolla voidaan nostaa kierrätettävien materiaalien hintoja ja investoida kierrätykseen, puuttua ilmastonmuutokseen, auttaa vakauttamaan yhdyskuntajätebudjetteja ja mahdollistaa kestävä paikallinen talous. Tämä valkoinen kirja, jonka on laatinut johtaja Reloop Pohjois -Amerikka, Elizabeth Balkan, tarjoaa puitteet tehokkaalle ja vastuulliselle kierrätetyn sisällön rajaamiselle…

Lue lisää

Talletusten palautusjärjestelmät ovat avain muovisen paradoksin ratkaisemiseen

Kun kierrätetyn polyeteenitereftalaatin (rPET) kuluttajien kysyntä kasvaa ja hallitukset jatkavat sääntelyä kierrätettyjen materiaalien käytön lisäämiseksi, syntyy muovinen paradoksi: korkealaatuista materiaalia ei kerätä ja kierrätetä riittävästi valmistajien kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi . Tässä jätesukellusta käsittelevässä artikkelissa Amerikan johtaja Elizabeth Balkan kertoo kuinka tallettaa…

Lue lisää

Kolmenkeskinen verkkoseminaari kierrätetyn sisällön mittaamisesta

Koska lainsäätäjät ympäri maailmaa kiinnostavat yhä enemmän tuotteiden ja pakkausten kierrätettyä sisältöä, Reloop isännöi yksityisen verkkoseminaarin keräämään tietoja, jotka on saatu Euroopan komission aiheesta tekemästä työstä. Tämä esitys on Joe Papineschiltä ja Simon Hannilta Eunomia Research and Consultingista. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Relooppäällikkö…

Lue lisää

Reloop isännöi verkkoseminaaria kansallisen kiertotalouden parhaista käytännöistä

27. huhtikuuta 2020 Reloop Platform järjesti verkkoseminaarin, jossa esiteltiin parhaita käytäntöjä ympäri maailmaa juomapakkausten kansallisten kiertotalousmallien toteuttamisessa. Ruotsin talletusjärjestelmä on vanhin eurooppalainen yksisuuntaisten juomapakkausten järjestelmä, ja se ei ole vain vaikuttanut korkeaan keräysasteeseen ja korkealaatuiseen kierrätykseen, vaan…

Lue lisää

Juo! Juomasäiliöiden kierrätyspäivitys

CM Consultingin Who Pays What -raportin yhdeksäs painos julkaistiin lokakuussa 2018. Vuodesta 2002 lähtien tuotettu raportti tarjoaa kattavan yleiskuvan kunkin maakunnan konttien palautusohjelmista, mukaan lukien uusimmat tiedot suorituskyvystä ja kustannuksista. Raportissa käsitellään myös juomapakkausten taloudellisia ja ympäristöhyötyjä reuse ja kierrätys, prosessit, loppumarkkinat,…

Lue lisää

Kannanotto Etelä-Australian SUP: iin ja konttien talletusjärjestelmään

Australian kierrätysneuvosto (ACOR) yhdessä 22. helmikuuta 2019 Reloop Alusta toimitettiin Etelä-Australian tutkimukseen vaihtoehdoista kertakäyttöisten muovien (SUP) paremman hallinnan ja valtion konttitalletusjärjestelmän (CDS) uudistamiseksi. Toimitus sisältää suosituksia siitä, että SA käyttää hyväkseen Euroopan unionin äskettäistä SUP-direktiiviä, joka sisältää: Kiellot…

Lue lisää

Reloop Esillä EY: n LIFE-ohjelman julkaisussa

ReloopToimitusjohtaja Clarissa Morawski oli äskettäin esillä Euroopan komission LIFE-ohjelman julkaisussa, jossa hän keskustelee parannettujen keräys- ja lajittelujärjestelmien tarpeesta, tavoista lisätä kierrätetyn muovin markkinaosuutta ja käyttöä sekä minkä tyyppisiä muutoksia on myymälä suurille pelaajille koko kierrätysketjussa. Tarkista sivut ...

Lue lisää

RecycledContent.EU-koalition yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti äänesti äskettäin sitovasta tavoitteesta, jonka mukaan juomapulloissa kierrätetyn muovin osuus on vähintään 35 prosenttia vuoteen 2025 mennessä osana kertakäyttöistä muovidirektiiviä (SUPD). Tämän viimeaikaisen kehityksen valossa Reloop allekirjoittanut 22 teollisuusjärjestön ja ympäristöjärjestöjen kanssa yhteisen julkilausuman, jossa kehotetaan neuvostoa tukemaan tätä sitovaa tavoitetta…

Lue lisää

Uusi kannanotto SUPD: stä

EU: n viimeisimmän poliittisen kehityksen valossa Reloop on laatinut uuden kannanoton myötävaikuttaakseen kertakäyttöisiin neuvotteluihin kertakäyttöisestä muovidirektiivistä (SUPD). Tämän paperin avulla Reloop toivoo voivansa osallistua kolmikantakeskusteluihin tuomalla esiin joitakin avainkysymyksiä, jotka ovat mielestämme ratkaisevia

Lue lisää