Etusivu » Esittelymateriaalit » Sijoitusasiakirjat ja raportit

Kannanotot

Koalitiokirje PPWR:n tueksi

Coalition logos_PPWD -julkaisu

Reloop kokosi EU:ssa koalitiota, joka tukee komission pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan asetusehdotuksen yleistä suuntaa ja tavoitetta. Luotamme tavalliseen lainsäädäntöprosessiin – demokraattiseen prosessiin – ja kehotamme Euroopan komissiota toimittamaan ehdotuksensa neuvostolle ja Euroopan parlamentille 30. marraskuuta suunnitellusti, jotta tavallinen lainsäädäntöprosessi voi alkaa.

Tavoite 90: Ennennäkemätön yritysten yhteenliittymä kaikkialla EU:ssa vaatii kunnianhimoista lähestymistapaa juomapakkauksiin.

Kaksoisehdotuksemme: 90 % erilliskeräystavoite + DRS tarjoaa todistetun ratkaisun, joka on hyvä taloudelle, työllisyydelle ja Euroopan sietokyvylle resurssien turvaamisessa ja energian säästämisessä. Tämä on mahdollisuus vähentää merkittävästi neitseellisten resurssien kysyntää mielekkäällä tavalla.

Kansallisten kierrätyshintojen laskeminen

Maaliskuu 2021 - Yhdessä Container Recycling Instituten, Mainen luonnonvaraneuvoston ja Conservation Law Foundationin kanssa Reloop on valmistellut yhteisen kirjeen Yhdysvaltain talouskumppanuussopimukselle huomautukset metodologiasta, jota se käyttää kansallisten kierrätysasteiden laskemiseen, ja kuinka tätä menetelmää voitaisiin parantaa. Saatavana englanniksi.

Kannanotto luonnoksesta täytäntöönpanopäätökseksi direktiivin (EU) 2019/904 soveltamista koskevista säännöistä

Kuvakaappaus 2021-08-04 kohteessa 11.30.04

Kesäkuu 2021 - Allekirjoittaneet sidosryhmät, joihin kuuluvat kansalaisjärjestöt, teollisuus ja kansalaisyhteiskunta, ovat tyytyväisiä täytäntöönpanopäätösehdotuksen kehittämiseen varmistaakseen SUPD: n 9 artiklan asianmukaisen täytäntöönpanon. Kehotamme kuitenkin Euroopan komissiota ja kansallisia viranomaisia ​​selventämään tarkemmin tiettyjä päätösluonnoksen säännöksiä, jotka nykyisessä muodossaan heikentäisivät merkittävästi direktiivin tarkoitusta. Tässä kannanotossa esitetään suosituksemme komissiolle.

Uudelleenkäytettävät pakkaukset ja COVID-19

Screen Shot at 2020 12-07-11.24.11 AM

Kesäkuu 2020 - Yhdessä Zero Waste Europen kanssa Reloop analysoi reuse ja täytä järjestelmät COVID-19: n valossa. Vaikka teollisuus vaatii kertakäyttöä, ei ole todisteita siitä, että kertakäyttöiset pakkaukset edistävät viruksen leviämistä vähemmän tai enemmän kuin uudelleenkäytettävät. Saatavana englanniksi ja ruotsiksi.  

Kertakäyttöinen muovidirektiivi: Onko se Jeopardiassa?

Screen Shot at 2020 12-07-9.32.59 AM

voi 2020 - Yhdessä 16 teollisuusjärjestön ja ympäristöjärjestöjen kanssa Reloop allekirjoittivat yhteisen kannan asiakirjan Euroopan komission kertakäyttöisestä muovidirektiivistä. Asiakirjan tarkoituksena oli tuoda esiin erilaisia ​​materiaalien korvaamista koskevia porsaanreikiä, joita on direktiivissä, ja kuinka tämä voisi johtaa epäjohdonmukaiseen ja kaoottiseen täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa sen mukaan, miten muovin määritelmää tulkitaan. Kannanotossa jäsenvaltioita kehotetaan perustamaan poikkeukset useisiin käytännön ohjeisiin. Saatavana englanniksi.

Kertakäyttöisten muovisten juomapullojen erilliskeräystavoitteiden tulkinta SUPD: n 9 artiklan mukaisesti

Screen Shot at 2020 12-07-9.36.40 AM

Maaliskuu 2020 - Tässä kannanotossa Reloop Tavoitteena on myötävaikuttaa Euroopan komission käynnissä oleviin keskusteluihin täytäntöönpanosäädöksestä, jossa vahvistetaan menetelmät tiettyjen muovituotteiden vaikutusten vähentämisestä annetun EU: n direktiivin 9/2019 904 artiklassa säädetyn erilliskeräystavoitteiden laskemista ja todentamista varten. ympäristö (yleisesti tunnettu kertakäyttöisten muovien direktiivinä tai SUPD). Saatavana englanniksi. 

Aineellinen korvaaminen SUPD: ssä

Screen Shot at 2020 12-07-9.49.30 AM

Tammikuu 2020 - Yhdessä Zero Waste Europen kanssa Reloop julkaisi poliittisen tiedotuksen edistääkseen Eunomia Research & Consulting -tutkimuksen tuloksia, jotka ovat mielestämme ratkaisevan tärkeitä kertakäyttöisten muovidirektiivin laatimiselle, mikä auttaa saavuttamaan todellisen kiertotalouden kertakäyttöisille muoveille ja vähentämään niiden ympäristövaikutuksia. Saatavana englanniksi.

SUPD (EU) 2019/04: n toteutus: Vaihe 1

Screen Shot at 2020 12-07-9.59.15 AM

Lokakuu 2019 - Seuraavien kuukausien aikana Euroopan komission tehtävänä on kehittää joukko täytäntöönpanosäädöksiä, jotka liittyvät SUPD: n eri velvoitteisiin. Tässä paperissa, Reloop kommentoi tämän kuulemisen osaa 1. Saatavana englanniksi.

Toimitus jätteitä ja kierrätystä koskevaan viktoriaaniseen parlamentaariseen tutkimukseen

Screen Shot at 2020 12-07-10.09.16 AM

Toukokuu 2019 - Meillä oli tilaisuus kommentoida viktoriaanista jätteiden ja kierrätyksen parlamentaarista tutkimusta. Toimituksessamme tarkastellaan joitain ongelmia, jotka liittyvät Victorian nykyiseen lähestymistapaan jätehuoltoon, ja yksilöidään suosituksia jätteen syntymisen vähentämiseksi ja kaiken jätehuollon parantamiseksi, mukaan lukien hyvin suunnitellun konttien talletusjärjestelmän käyttöönotto. Saatavana englanniksi.

Etelä-Australian kertakäyttöisten muovien ja konttien talletusjärjestelmä - vastaus

Screen Shot at 2020 12-07-10.18.33 AM

Helmikuu 2019 - Yhdessä Australian kierrätysneuvoston (ACOR) kanssa Reloop Pacific julkaisi tämän kannanoton, jossa hahmoteltiin näkemyksensä kertakäyttöisten muovien hallinnasta Etelä-Australiassa ja tarjottiin suosituksia valtion konttien talletusjärjestelmän (CDS) uudistamiseksi. Saatavana englanniksi.

Kannanotto ehdotuksesta direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä

Screen Shot at 2020 12-07-10.25.15 AM

Marraskuu 2018 - SUPD on historiallinen tilaisuus EU: lle osoittaa maailmanlaajuista johtajuuttaan käsitellä yhtä tämän päivän suurimmista haasteista - muovi- ja merijätteiden ongelma. Tämän paperin avulla Reloop Tavoitteena on osallistua kolmikantakeskusteluihin tuomalla esiin joitain avainkysymyksiä, jotka ovat mielestämme ratkaisevan tärkeitä uuden kunnianhimoisen direktiivin laatimiselle, nimittäin: kierrätysmateriaalivaltuudet, 90 prosentin juomapullojen keräys- ja kierrätystavoite vuoteen 2025 mennessä, laajennettu luettelo kielletyistä tuotteista , luettelon lopussa olevat kustannukset EPR: n perusteella ja EPR kalastusvälineille. Saatavana englanniksi.

Kannanotto EY: n ehdotuksesta direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä

Screen Shot at 2020 12-07-10.38.54 AM

Heinäkuu 2018 - Tämän kannanoton tarkoituksena on edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston keskusteluja lainsäädäntöehdotuksesta sellaisen kunnianhimoisen uuden direktiivin kehittämiseksi, joka auttaa saavuttamaan kertakäyttöisten muovien todellisen kiertotalouden ja vähentämään sen kielteisiä ympäristövaikutuksia. Tarjoamme erityisesti seuraavia suosituksia: kierrätetyn sisällön toimeksiannot, korkeat tavoitteet juomapullojen keräämiselle ja kierrätykselle sekä talletusten palautusjärjestelmien edistäminen keskeisenä toimenpiteenä jätteiden syntymisen ehkäisemiseksi ja reuse. Saatavana englanniksi.

Kiertotalouspiirin sulkeminen: EU: n toiminta muovien kierrätysmateriaalivaltuutusten suhteen

Screen Shot at 2020 12-07-10.42.55 AM

Heinäkuu 2018 - Tässä kannanotossa, jonka tukee yli 30 organisaatiota ja yritystä, hahmotellaan ReloopKanta muovien kierrätettyyn sisältöön ja tarjoaa erityisiä suosituksia EU: n päätöksentekijöille kierrätettyjen materiaalien käytön lisäämiseksi muovituotteissa ja pakkauksissa. Saatavana englanniksi.

Kannanotto Euroopan komission muovistrategiasta

Screen Shot at 2020 12-07-10.48.14 AM

Maaliskuu 2018 - Tämän kannanoton tarkoituksena on myötävaikuttaa 16. tammikuuta 2018 hyväksyttyihin Euroopan parlamentin ja neuvoston keskusteluihin muovistrategiasta sellaisen kunnianhimoisen strategian kehittämiseksi, joka auttaa saavuttamaan todellisen muovin kiertotalouden ja vähentämään sen kielteisiä vaikutuksia vaikutuksia ympäristöön. Saatavana englanniksi.

Kannanotto tulevasta Euroopan komission muovistrategiasta

Screen Shot at 2020 12-07-10.53.33 AM

Tammikuu 2018 - Reloop on tyytyväinen Euroopan komission ilmoitukseen julkaista muovistrategia vuoden 2018 alussa. Tämän kannanoton tarkoituksena on antaa ohjeita ja tukea kunnianhimoisen muovistrategian kehittämiselle, jotta voidaan saavuttaa todellinen muovien kiertotalous ja vähentää sen kielteisiä vaikutuksia ympäristössä. Saatavana englanniksi.

Kannanotto Euroopan komission kiertotalouspaketin mukaisia ​​jätteitä koskevista lainsäädäntöehdotuksista

Screen Shot at 2020 12-07-10.57.17 AM

Helmikuu 2016 - Reloop katsoo, että kiertotalouspaketin (CEP) tiettyjä osia on selvennettävä ja vahvistettava, jotta kiertotalous toteutuisi. Tässä kannanotossa esitetään yhteenvetomme näkemyksistämme useista kriittisistä osista CEP: n lainsäädäntöehdotuksissa ja kiertotaloutta koskevassa EU: n toimintasuunnitelmassa, joista kukin on ensisijainen huolenaihe. Reloop. Saatavana englanniksi.

Ympyrän kävely: Kiertotalouden neljä ohjaavaa pilaria

Screen Shot at 2020 12-07-11.03.34 AM

Kesäkuu 2015 - Tämä yhteinen asiakirja, jonka allekirjoittanut Reloop Yhdessätoista muun kansalaisjärjestön kanssa tuo esiin neljä avainalaa, joihin EU: n toimielinten on kiinnitettävä huomiota allekirjoittaneiden mielestä täysin toimivan kiertotalouden varmistamiseksi, ja joitain niistä usein unohdetuista eduista. Saatavana englanniksi.

Kiertotalouspaketin 10 tärkeintä prioriteettia

Screen Shot at 2020 12-07-11.09.05 AM

Kesäkuu 2015 - Tämän kannanoton on laatinut Reloop, antaa joukon erityisiä suosituksia panoksena meneillään oleviin keskusteluihin Euroopan komission uuden kiertotalouspaketin kehittämisestä. Saatavana englanniksi.

Raportit

Global Deposit Book 2020: Yleiskatsaus yksisuuntaisten juomakonttien talletusjärjestelmiin

GDB-2020-Etukansi-1024x724

Joulukuu 2020 - The Global Deposit Book 2020 tarjoaa kattavan yhteenvedon yli 40 talletuksen palautusjärjestelmästä ympäri maailmaa, mukaan lukien Euroopassa, Australiassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Israelissa ja Oseaniassa / Karibialla. Saatavana englanniksi.

Uudelleenkäytettävät ja kertakäyttöiset pakkaukset: Yleiskatsaus ympäristövaikutuksiin

Screen Shot at 2020 12-07-11.20.58 AM

Joulukuu 2020 - Yhdessä Utrechtin yliopisto ja Zero Waste Europe julkaisimme raportin, jossa korostetaan, että uudelleenkäytettävät pakkaukset - kuten pullot, laatikot, purkit ja muut - tuottavat huomattavasti vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kertakäyttöiset kollegansa. Saatavana englanniksi.

Numeroiden saaminen oikein: Keskusteluasiakirja muovisten juomapullojen erilliskokoelman laskemisesta ja raportoinnista

Screen Shot at 2020 12-07-11.37.56 AM

Helmikuu 2020 - Yhdessä Eunomian tutkimus ja konsultointi, Reloop julkaisi tämän raportin, jossa keskitytään menetelmien kehittämiseen osoittamaan juomapullojen erilliskeräystavoitteiden saavuttamista Kertakäyttöisiä muoveja koskeva direktiivi. Tutkimuksessa korostetaan erilliskeräystavoitteisiin liittyviä oikeudellisia ja laskentakysymyksiä ja annetaan Euroopan komissiolle selkeät suositukset menetelmien kehittämiseksi tavoitteiden saavuttamisen osoittamiseksi. Saatavana englanniksi.

Mikä on muovi? Tutkimus, jossa tutkitaan mahdollisuuksia eräille SUPD-vapautetuille materiaaleille keskittyen erityisesti ihmisen tekemiin selluloosakuituihin

Screen Shot at 2020 12-07-12.32.01 PM

Tammikuu 2020 - Tämän raportin on kirjoittanut Eunomian tutkimus ja konsultointi ja julkaisija Reloop, tarkastellaan kahden polymeerin, lyosellin ja viskoosin, soveltamisalaa kertakäyttömuovidirektiivin piiriin, ja tutkitaan sekä niiden kemiallista koostumusta että niiden vaikutusta luontoon. Raportissa esitetään myös joukko suosituksia, jotka on harkittava ennen SUPD: n täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa havaittujen aukkojen poistamiseksi. Saatavana englanniksi.

Talletusten palautusjärjestelmän vaikutus Ranskan kuntiin EU: n pakkauskierrätystavoitteiden saavuttamisessa

Screen Shot at 2020 12-07-12.44.46 PM

Marraskuu 2019 - Euroopan komission kiertotalouspaketti- ja muovistrategia on lisännyt pakkausmateriaalien kierrätystavoitteita sekä erityisvaatimuksia SUPD: n mukaisille PET-pulloille. Ranska etsii tapoja saavuttaa nämä tavoitteet, joista yksi on DRS juomapakkauksissa. Tämän raportin on kirjoittanut Eunomia ja julkaissut Reloop, laskee lisämäärän, jonka Ranska voi kerätä a DRS vuoteen 2029 mennessä ja vertaa tämän ohjelman kustannuksia pelkästään kotitalouspakkausten keräykseen. Saatavana englanniksi.

Etude de l'impact d'une mise en place de la consigne pour recyclage sur les centres de tri egzistants en France et adaptés à la collecte sélective de tous les emballages

Screen Shot at 2020 12-07-12.48.29 PM

Marraskuu 2019 - Tämä raportti on laadittu Reloop Amalur, tutkii pakkausten palautusjärjestelmän järjestelmän vaikutusta olemassa oleviin lajittelulaitoksiin. Saatavana ranskaksi.

Kertakäyttöisten kuukautisten tuotteiden, vauvanvaippojen ja märkäpyyhkeiden ympäristö- ja taloudelliset kustannukset

Screen Shot at 2020 12-07-12.55.34 PM

Marraskuu 2019 - Tämä uusi raportti Reloop, ReZero, Zero Waste Europe ja Break Free From Plastic kertovat kertakäyttöisten kuukautisten, vauvan vaippojen ja kosteuspyyhkeiden ympäristö- ja taloudelliset vaikutukset EU-28: ssa. Saatavana englanniksi ja ranskaksi.

A DRS Turkille

Screen Shot at 2020 12-07-1.01.34 PM

Lokakuu 2019 - Reloop, yhdessä ISBAKin kanssa, tilasi Eunomian tutkimus ja konsultointi suorittaa tutkimus suunnitellakseen a DRS Turkille luokkansa parhaiden perusteella DRSs paikallaan ympäri maailmaa. Järjestelmän teknisen suunnittelun lisäksi Eunomia mallinnti ehdotetut ohjeelliset vuotuiset kustannukset ja hyödyt DRS toisi. Raportissa hahmotellaan myös siitä johtuvaa kasvihuonekaasupäästöjen ja ilman epäpuhtauksien vähenemistä varten määritettyä arvoa sekä estimoidaan roskaamattomuuden arvo. Saatavana englanniksi.

Mémoire de Mme Clarissa Morawski: Mandat d'initiative - Les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre

Screen Shot at 2020 12-07-1.08.37 PM

Elokuu 2019 - Huhtikuussa 2019, Quebec Commission des transports et de l'environnement käynnisti aloitteen lasin kierrätykseen ja paikalliseen hyödyntämiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Tässä asiakirjassa hahmotellaan kantamme tähän tärkeään kysymykseen. Saatavana ranskaksi.

Kertakäyttöiset muovidirektiivit: Pohja

Screen Shot at 2020 12-07-1.15.18 PM

Kesäkuu 2019 - 12. kesäkuuta 2019 julkaistiin kertakäyttöinen muovidirektiivi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mikä merkitsee lainsäädäntömenettelyn viimeistä vaihetta. Reloop on valmistellut tämän lyhyen perustajan selittämään, mitä direktiivi sisältää. Saatavana englanniksi.

Parempi yhdessä: Kuinka talletusten palautusjärjestelmä täydentää Ontarion sinisen laatikon ohjelmaa ja parantaa kiertotaloutta

Screen Shot at 2020 12-07-1.22.02 PM

Kesäkuu 2019 - Uusi raportti viimeistään Reloop, valmistettu yhteistyössä Eunomian tutkimus ja konsultointi, hahmotellaan, kuinka talletusten palautusjärjestelmän käyttöönotto (DRS) nostaisi kierrätysastetta ja vähentäisi roskaa Ontariossa, Kanadassa. Raportissa yksilöidään myös, miten yhdenmukaistaminen Ontarion nykyisen kanssa Blue Box ohjelma ja DRS alkoholijuomista, hyötyisi koko järjestelmästä. Tutkimuksessa tarkastellaan ehdotetun ohjelman kustannuksia sekä yksityiskohtaisesti tuotettavia ympäristöön liittyviä, sosiaalisia ja taloudellisia etuja. Saatavana englanniksi.

Yksisuuntaisten juomakonttien talletusjärjestelmät: yleiskatsaus (2018)

Screen Shot at 2020 12-07-1.27.06 PM

Huhtikuu 2018 - Tämän raportin on laatinut CM Consulting yhdessä Reloop Alustan, ja sen on tarkoitus antaa kattava yhteenveto 39 eri talletus-palautusjärjestelmästä yksisuuntaisia ​​juomapakkauksia varten, jotka ovat käytössä ympäri maailmaa. Saatavana englanniksi ja turkiksi.

Erilliskeräyksen taloudellisten kannustimien uudelleentarkastelu

Screen Shot at 2020 12-07-1.47.49 PM

Heinäkuu 2017 - Rezeron tuottama tutkimus Zero Waste Europe and Reloop Alusta, jossa tarkastellaan kiertotalouden siirtymistä seuraavalle tasolle laajentamalla nykyisten taloudellisten toimenpiteiden käyttöä. Saatavana englanniksi.

Yksisuuntaisten juomakonttien talletusjärjestelmät: yleiskatsaus (2016)

Screen Shot at 2020 12-07-1.53.29 PM

Syyskuu 2016 - Tämän raportin on laatinut CM Consulting yhdessä Reloop, ja sen tarkoituksena on tarjota kattava yhteenveto 38 eri talletus-palautusjärjestelmästä yksisuuntaisia ​​juomapakkauksia varten, jotka ovat käytössä ympäri maailmaa. Saatavana englanniksi, ranskaksi ja mandariiniksi.

Vaihdon tekeminen: uudelleenkäytettävien pakkausten liiketoimintatapa

Screen Shot at 2020 12-07-2.00.17 PM

2015 - Tämä asiakirja Reloop tiivistää useiden tapaustutkimusten keskeiset havainnot, jotka havainnollistavat, kuinka siirtyminen kertakäyttöisistä uudelleenkäytettäviin kuljetuspakkauksiin on hyödyllistä paitsi ympäristölle, myös yritysten loppupäälle. Saatavana englanniksi.