Cad a Dhramhaílimid

Agus trilliúin deochanna á ndíol gach bliain ar fud an domhain déanann ár dtuarascáil nua anailís ar shonraí ó 93 tír, thar thréimhse 20 bliain, chun a fháil amach cé mhéid pacáistiú dí a chuirtear amú agus conas is féidir le beartas dramhaíola cliste tionchar mór a imirt ar an bhfigiúr dramhaíola seo a laghdú. .

Leigh Nios mo...

 

Poist is déanaí

Glacann Ballstáit an AE an Treoir maidir le Plaisteach Aon Úsáid

Meitheamh 10, 2021

Faoi Iúil na bliana seo, ba cheart do Bhallstáit an AE an Treoir maidir le Plaisteach Aon Úsáid a ghlacadh, a bhfuil sé mar chuspóir aici tionchar díobhálach táirgí plaisteacha aonúsáide ar an gcomhshaol a laghdú. Conas Freagracht na dTáirgeoirí Sínte feabhsaithe a chur i bhfeidhm…

Léigh níos mó>

Reloop Roinntear a Smaointe ar Chóras Tuairisceáin Taisce na Gearmáine

Meitheamh 7, 2021

Ar 1 Meitheamh, 2021, ReloopGhlac Príomhfheidhmeannach Clarissa Morawski páirt mar chuid de phlé painéil a d’eagraigh Cumann Uisce Mianraí na Gearmáine (Verband Deutscher Mineralbrunnen - VDM) faoi na chéad chéimeanna eile a dhéanfaidh an AE agus an t-uisce mianraí nádúrtha…

Léigh níos mó>

Reloop Óstáil Webinar Tríthaobhach ar Modh Ríomh Athchúrsála Nua na hEorpa

Bealtaine 14, 2021

Ar an 13 Bealtaine, 2021, tháinig Joe Papineschi (Eunomia, Cathaoirleach), agus Susan Collins (Uachtarán, Institiúid Athchúrsála Coimeádán) isteach Reloop chun an seimineár gréasáin seo a fhoghlaim faoi mhodheolaíocht nua ríofa athchúrsála na hEorpa, conas a oibríonn sí, agus conas atá sé difriúil ón méid a bhí i bhfeidhm…

Léigh níos mó>

What We Waste: Cuireann tuarascáil dhomhanda nua béim ar fhadhb dramhaíola coimeádán óil.

Aibreán 29, 2021

Tarraingíonn ár dtuarascáil ar shonraí ó 93 tír, thar thréimhse 20 bliain, chun treochtaí i ndíolachán, bailiú agus cur amú coimeádán deochanna a scrúdú, áit a sainmhínítear dramhaíl mar choimeádáin a chríochnaíonn i líonadh talún, loscadh nó sa timpeallacht. An…

Léigh níos mó>

ReloopIs é atá i bhfís ná domhan atá saor ó thruailliú, áit a ligeann geilleagar ciorclach uaillmhianach comhtháite dár n-acmhainní luachmhara fanacht mar acmhainní, ionas go mbeidh rath ar dhaoine, ar ghnóthais agus ar an dúlra.

 

Is é ár misean oibriú le rialtais, leis an tionscal agus leis an tsochaí chun an t-aistriú domhanda go geilleagar ciorclach a luathú do na hacmhainní go léir.

 

Tá geilleagar ciorclach rathúil tógtha ar bheartas a thacaíonn leis an ordlathas dramhaíola agus a spreagann dea-chleachtais atá ann cheana, a chothaíonn nuálaíocht, a chuireann ionstraimí eacnamaíocha i bhfeidhm nuair is gá agus a dhéanann iarracht feabhsú leanúnach.

Mar eagraíocht idirnáisiúnta neamhbhrabúis, atá cláraithe sa Bheilg, tá ár bhfoireann bheag dhomhanda comhdhéanta de shaineolaithe ardcháilithe thar raon disciplíní, lena n-áirítear beartas, taighde, athrú iompraíochta agus cumarsáid.

Reloop Tá acmhainní agus ábhair éagsúla curtha ar fáil aige ar shaincheisteanna a bhaineann leis an ngeilleagar ciorclach, lena n-áirítear físeáin agus páipéir bheartais.