De réir na nUimhreacha: Clár Náisiúnta Coimeádán Dí

Sna Stáit Aontaithe, féachann an tAcht um Shaor ó Thruailliú Plaisteach le córas tuairisceáin taisce coimeádán dí náisiúnta a bhunú. Cruthaítear go bhfuil córais taisce cuimsitheacha nua-aimseartha an-éifeachtach, cothromasach agus go dtacaíonn an pobal i gcoitinne leo go comhsheasmhach. Tiomáineann córas taisce atá deartha i gceart costas níos ísle athchúrsála agus margaí athchúrsála níos láidre.

 

Nua seo bileog eolais cuireann sé raon na dtionchar eacnamaíoch, comhshaoil ​​agus sóisialta i láthair a bhfuil súil leis ó chlár taisce náisiúnta ardfheidhmíochta.