Baile » Jobs
1597324278066 (1)

Obair do Reloop

Is í an fhís atá againn domhan atá saor ó thruailliú, áit a ligeann geilleagar ciorclach uaillmhianach comhtháite dár n-acmhainní luachmhara fanacht mar acmhainní, ionas go mbeidh rath ar dhaoine, ar ghnóthais agus ar an dúlra.

Is é ár misean oibriú le rialtais, leis an tionscal agus leis an tsochaí chun an t-aistriú domhanda go geilleagar ciorclach a luathú do na hacmhainní go léir.

Folúntais reatha

Níl aon fholúntais ann faoi láthair.