Početna » Resursi » Prezentacije i webinari

Prezentacije

Pobliže proučavanje razvoja EPR-a za pakiranje u Europi - 5. prosinca 2019., European Packaging EPR Webinar, domaćin Vijeće za recikliranje sjeveroistoka

Sustavi depozita za posude za piće u Europi - 22. studenog 2019., Konferencija o najboljem pakiranju pića za jednokratnu upotrebu

Sheme povrata kontejnera: Učenja za Aotearoa / Novi Zeland - studeni 2019

Sustavi za povrat depozita - 10. listopada 2019., Kanadska konferencija o otpadu

Zakonodavstvo EU vodi globalnom trendu prema sustavima povrata depozita - 10. listopada 2019., Summit na depozitu, Istanbul, Turska

Sheme deponiranja kontejnera s najboljom praksom: lekcije preko jarka - 25. rujna 2019., WasteMINZ konferencija 2019

Primjena novog zakonodavstva EU o otpadu: Ispravljanje - 4. ožujka 2019., Vebinar Zero Waste Europe Prevencija plastičnog otpada na djelu

Iskoristiti maksimum DRS - 22. veljače 2019., Lisabon, Portugal

Povrat pologa: Gdje se nalazimo? - 7. veljače 2019., Europska konferencija PETCORE "Strategija EU za plastiku 2.0"

Ažuriranje novog europskog zakonodavstva o otpadu - 22. siječnja 2019., konferencija Zalohujme, Češka

Povrat depozita za spremnike za piće: učinkovit alat za povećanje Reuse, Recikliranje i smanjenje otpada