Višekratna ambalaža za jednokratnu upotrebu: pregled utjecaja na okoliš

Politički i javni interes za potencijal ambalaže za višekratnu upotrebu za poboljšanje upravljanja našim resursima neprestano raste širom svijeta. Analiza životnog ciklusa (LCA) često se koristi za mjerenje pozitivnog ili negativnog utjecaja ovog pakiranja, kako ekonomski tako i okolišno.

Naša studija koju je provelo Sveučilište u Utrechtu analizira rezultate 32 LCA-a, izravno uspoređujući utjecaj ambalaže za jednokratnu uporabu i alternativa za višekratnu upotrebu, uključujući ambalažu pića, vrećice za nošenje, kontejnere za hranu i transportnu ambalažu.

Rezultati pružaju jasnije razumijevanje koji uvjeti moraju biti zadovoljeni da bi ambalaža za višekratnu upotrebu bila najbolji izbor i dali niz preporuka koje vlade trebaju razmotriti.

Sažetak [Preuzimanje]

Cijeli izvještaj [Preuzimanje]

Upute o politikama [Preuzimanje]

Infografika [Preuzimanje]

Autor izvještaja: Sveučilište u Utrechtu

Podržan od: Reloop, Zero Waste Europe i oslobodite se plastike