Barack Obama razgovara o otpadu od hrane u Milanu

Sljedeći članak napisao je James O'Hare, a objavio se u časopisu Global Citizen 9. svibnja 2017. BARACK OBAMA JE SAMO PUSTIO NEKA OZBILJNA ZNANJA O OTPADU OD HRANE U MILANU Barack Obama možda više nije predsjednik Sjedinjenih Država, ali kao privatnik građanin, nastavlja se boriti za humanitarnu i ekološku politiku ...

opširnije

Sve teže prema otpadu od hrane

Otpad hrane posljednjih mjeseci postaje sve vruća tema i to s dobrim razlogom. Prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), otprilike jedna trećina sve hrane proizvedene u svijetu za ljudsku prehranu - približno 1.3 milijarde tona - godišnje završi kao otpad. U Europskoj uniji ...

opširnije

Stav o EC-ovima
Zakonodavni prijedlozi
o otpadu prema CEP-u

Reloop platforma je koja okuplja industriju, vladu i nevladine organizacije kako bi stvorili mrežu za napredak u politici koja stvara poticajne sustavske uvjete za kružnost u cijeloj europskoj ekonomiji. Reloop pozdravlja objavljivanje novog paketa kružne ekonomije (CEP) od strane Europske komisije i zadovoljan je mnogim predloženim izmjenama i dopunama. Mi…

opširnije