Kita žiedinės ekonomikos riba: mišrių atliekų rūšiavimas 

Dabar, kai Europos Sąjungoje nustatytas privalomas atskiras antrinių žaliavų ir organinių medžiagų surinkimas, atėjo laikas žengti toliau ir iš mišrių atliekų išrūšiuoti daugiau Europos išteklių; reiškia „likutines“ atliekas, kurios siunčiamos į deginimo įrenginius ir sąvartynus.

Mišrių atliekų rūšiavimas (arba MWS) gali sumažinti anglies dvideginio išmetimą, kurti darbo vietas, didinti Europos aprūpinimą vertingais ištekliais ir prisidėti prie Europos Sąjungos perdirbimo tikslų.

Reloop užsakė Daktaras Dominicas Hoggas parengti ataskaitą, kurioje būtų pateiktas aiškus ir įtikinamas pagrindas dėl privalomo mišrių atliekų rūšiavimo ES.

Skaitykite pranešimą: [PDF]

sekti Reloop: [LinkedIn]|[Twitter]