Reloop Nieuws

Reloop Nieuws - Circulaire economie

Voorbij recycling: beleid om circulair afvalbeheer te bereiken

Afvalinzameling en recyclingdiensten zijn enkele van de meest essentiële functies van de overheid om steden schoon te houden en de volksgezondheid te bevorderen.

Al meer dan 50 jaar pleiten lokale overheden voor inspanningen om de ecologische duurzaamheid van afvalbeheerdiensten te verbeteren door recyclingprogramma's op te zetten, te investeren in sorteerfaciliteiten, methaan en andere broeikasgassen van stortplaatsen af ​​te vangen en nog veel meer.

Steden in de hele Verenigde Staten hebben prioriteit gegeven aan de infrastructuur voor afvalbeheer bij het nastreven van nieuwe duurzaamheidsdoelen. Recycling is niet alleen een van de meest zichtbare manieren waarop een stad zich kan inzetten voor duurzaamheid, het is vaak de meest kosteneffectieve optie, terwijl het de uitstoot van broeikasgassen (BKG's), lucht- en watervervuiling vermindert.

Maar de systemen zijn gegroeid en veranderd op manieren die niet ecologisch of economisch duurzaam zijn. Amerikanen produceren meer afval dan ooit tevoren, en onlangs zijn verschillende crises samengekomen om de gemeentelijke begrotingen te bedreigen en diepe, systemische problemen in de afvalbeheerindustrie aan het licht te brengen. Recycling- en omleidingspercentages zijn al enkele jaren op een plateau, en er bestaat een ernstig risico dat we achteruitgaan op een moment dat we dringend snelle vooruitgang moeten boeken.

Deze beleidsnota is ontwikkeld in samenwerking met de National League of Cities in de Verenigde Staten.

Terug
naar boven