Reloop Nieuws

Reloop Nieuws - Circulaire economie

Gezamenlijke brief van ngo's en industrie aan de leden van het Europees Parlement over de EU-textielstrategie en gesloten kringlooprecycling

Reloop is verheugd een van de medeondertekenaars te zijn van een gezamenlijke brief van NGO's en de industrie waarin leden van het Europees Parlement worden opgeroepen om geen amendementen te steunen die de duidelijke boodschap tegen het doorbreken van de kringloop van PET-flessen zouden afzwakken.

De brief, ondertekend door UNESDA, Natural Mineral Waters Europe, de European Fruit Juice Association (AIJN), Changing Markets Foundation, Minderoo, Zero Waste Europe en Reloop, richt zich op de kwestie van het downcyclen van PET-drankflessen in textiel waarvan wordt beweerd dat het "duurzaam" of "circulair" is.

De gezamenlijke brief benadrukt de zorg dat groene claims op textiel gemaakt door het gebruik van gerecyclede plastic polymeren, waarbij deze polymeren niet echt afkomstig zijn van vezel-tot-vezelrecycling maar afkomstig zijn van PET-flessen, niet in overeenstemming zijn met het circulaire model voor PET-flessen. In de brief wordt benadrukt hoe belangrijk het is prioriteit te geven aan de inspanningen op het gebied van vezel-tot-vezelrecycling en het vermijden van zogenaamde "downcycling" om de doelstellingen van de circulaire economie te bereiken. Het spreekt ook zijn bezorgdheid uit over enkele voorgestelde amendementen op het rapport over de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel, die het duidelijke signaal van de Commissie en EP-lid Delara Burkhardt lijken af ​​te zwakken, namelijk dat de productie van kleding uit gerecyclede flessen niet consistent is met het circulaire model voor PET-flessen. De brief dringt er bij de leden van het Europees Parlement op aan om de in de brief geuite standpunten in overweging te nemen en hoogwaardige en gedoseerde lusrecycling te bevorderen in alle relevante EU-wetgeving.

Lees de brief hier.

Terug
naar boven