Gezamenlijke verklaring van de RecycledContent.EU Coalition

Het Europees Parlement heeft onlangs gestemd over een bindende doelstelling van ten minste 35% gerecycled plastic in drankflessen tegen 2025, als onderdeel van de Single Use Plastics Directive (SUPD). In het licht van deze recente ontwikkeling, Reloop ondertekende samen met 22 brancheorganisaties en milieu-ngo's een gezamenlijke verklaring om er bij de Raad op aan te dringen deze bindende doelstelling voor gerecyclede inhoud te steunen. Het stellen van een verplicht streefcijfer voor gerecycled plastic voor drankflessen zal het inzamelingspercentage van deze containers verbeteren en verhogen, en is daarom van vitaal belang om het in het voorstel gestelde doel van 90% te halen.

Lees hier onze gezamenlijke verklaring voor meer informatie.