Reloop Nieuws

Reloop Nieuws - Borgteruggave

Inzicht in de motivaties en barrières van consumenten in statiegeldsystemen

Reloop is verheugd de release aan te kondigen van ons nieuwste factsheet over consumentenparticipatie in statiegeldsystemen.

Deze factsheet is gebaseerd op een grondige beoordeling van de beschikbare gegevens uit consumentenonderzoeken met betrekking tot bestaande producten DRS, evenals enkele voor-DRS uitvoeringsonderzoeken. Het beoordelingsproces omvatte een analyse van de houding en het gedrag van consumenten ten opzichte van DRS, met bijzondere aandacht voor factoren die de participatie en betrokkenheid van consumenten beïnvloeden. Op basis van de bevindingen van de gereviewde onderzoeken geeft de factsheet een overzicht van de huidige gerapporteerde participatieniveaus in bestaande DRS wereldwijd, inclusief gegevens over gerapporteerde recyclingfrequenties en geretourneerde volumes per bezoek, evenals hoe consumenten gebruik maken van de borgsom.

Het biedt ook een samenvatting op hoog niveau van de redenen waarom consumenten hun containers retourneren (dwz de motivaties), evenals de belangrijkste belemmeringen voor hun deelname. De factsheet wordt afgesloten met een presentatie van strategieën om de betrokkenheid bij te vergroten DRS op basis van de bevindingen van het onderzoek. 

Terug
naar boven