Nieuw standpunt over de SUPD

In het licht van de meest recente beleidsontwikkelingen in de EU, Reloop heeft een nieuw standpunt opgesteld om bij te dragen aan de trialoogonderhandelingen over de richtlijn kunststof voor eenmalig gebruik (SUPD).

Met dit papier, Reloop hoopt bij te dragen aan de trialoogbesprekingen door enkele van de belangrijkste kwesties aan de orde te stellen die naar onze mening cruciaal zijn voor het opstellen van een ambitieuze nieuwe richtlijn die zal bijdragen tot een echte circulaire economie van kunststoffen voor eenmalig gebruik en de negatieve gevolgen ervan voor het milieu zal verminderen. Enkele van de genoemde kwesties zijn mandaten voor gerecyclede inhoud; Doelstelling van 90% inzameling en recycling van drankflessen tegen 2025; uitgebreide lijst van verboden producten op grond van artikel 5 met onder invloed van zuurstof afbreekbare kunststof en geëxpandeerd polystyreen, kosten aan het einde van de levensduur onder EPR in artikel 8 en EPR voor vistuig op grond van artikel 8.

Download de position paper door hier te klikken.