Reloop Nieuws

Reloop Persbericht - Circulaire economie

Nieuwe studie presenteert plan voor circulaire economie op basis van bestaande economische maatregelen

PERSBERICHT: Nieuwe studie presenteert plan voor circulaire economie op basis van bestaande economische maatregelen

Brussel, 12/07/2017 - Een nieuwe studie die vandaag is vrijgegeven door de Reloop Platform en Zero Waste Europa, en geproduceerd door Rezero, toont aan dat bestaande economische instrumenten Europa naar de volgende fase van de circulaire economie kunnen brengen. De studie onderzoekt bestaande maatregelen en stimuleringsregelingen, die met succes zijn toegepast voor producten zoals drankverpakkingen, en identificeert aanvullende belangrijke afvalstromen die van dergelijke maatregelen zouden kunnen profiteren.

Verwacht wordt dat de uitvoering van maatregelen zoals statiegeldregelingen, terugvorderbare belastingen en terugkoopregelingen zouden leiden tot een aanzienlijke vermindering van zwerfafval en een aanzienlijke vermindering van plasticvervuiling. Dergelijke instrumenten worden al op grote schaal gebruikt in de particuliere sector, maar moeten nog ten volle worden benut vanuit het oogpunt van overheidsbeleid.

Deze studie benadrukt het feit dat, ondanks brede steun voor de circulaire economie bij alle belanghebbenden, het huidige fiscale beleid een lineair economisch model blijft ondersteunen. Dit blijkt uit de onaanvaardbaar lage inzamelingspercentages voor textiel (<20%), sigarettenpeuken (<35%), batterijen (<40%), en nog lagere tarieven voor andere afvalstromen zoals koffiecapsules. Zonder sterke economische prikkels voor inzameling is het onwaarschijnlijk dat deze cijfers zullen veranderen.

Joan Marc Simon, directeur van Zero Waste Europe, zei:  “De overgang van een lineaire naar een circulaire economie vereist het veranderen van de economische prikkels. Deze studie biedt een geweldig instrumentarium om de inzamelingspercentages voor een verscheidenheid aan materialen te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen, inclusief afvalstromen met bestaande EPR-regelingen (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid).

Clarissa Morawski, algemeen directeur van de Reloop Platform, zei: “Statiegeld wordt al tientallen jaren gebruikt om grote hoeveelheden lege drankverpakkingen op te vangen. Met meer dan 35 succesvolle systemen over de hele wereld en nog steeds groeiende, is het misschien tijd voor regeringen om dit economische instrument voor hun eigen landen of regio's te overwegen. Kijk maar eens naar de best practice programma’s en volg hun voorbeeld.”

De studie stelt een aantal economische instrumenten voor om de inzameling en terugwinning van verschillende afvalstromen te vergroten, waaronder:

  • Een statiegeldsysteem voor mobiele telefoons: stelt voor om de huidige EPD-systemen voor AEEA aan te vullen met een terugbetaalbaar statiegeld op mobiele telefoons om prikkels te geven om de inzamelingspercentages te verhogen van een product dat een groot aantal schaarse en strategische materialen bevat.
  • Een nieuw EPR-systeem voor tapijten, dat het huidige lage recyclingpercentage (<3%) van deze afvalstroom zou helpen verhogen.
  • Een statiegeldsysteem voor koffiebekers om het gebruik van herbruikbare bekers te bevorderen, waardoor er in Europa minder dan 15 miljard stuks wegwerpbekers per jaar worden verspild.

Om de ambitieuze doelen van de circulaire economie te realiseren, is het essentieel om alle mogelijke maatregelen te overwegen. Deze studie belicht de belangrijkste stappen die onmiddellijk kunnen worden gezet, onder de bestaande wetgeving, om Europa een grote sprong voorwaarts te laten maken naar een circulaire economie.

Om de studie te lezen, klik hier.

Terug
naar boven