Home » Kennisbank » factsheets

Deposito-retoursystemen

factsheets

Hieronder vindt u een reeks factsheets die we hebben ontwikkeld om een ​​overzicht te geven van enkele van de verschillende aspecten van statiegeldsystemen (DRS).

Impact op het verminderen van zwerfafval

Historische rendementen

Disclaimer: Reloop presenteert de onderstaande statistieken te goeder trouw en er is alles aan gedaan om de nauwkeurigheid ervan te garanderen. De gegevens in deze tabellen en cijfers zijn voornamelijk afkomstig uit externe bronnen, waaronder openbaar toegankelijke jaarverslagen van DRS systeembeheerders; stewardship agentschappen; of andere betrokken entiteiten. Andere gegevens zijn verkregen via persoonlijke communicatie en e-mailcorrespondentie. Details over de bronnen van alle gegevens zijn beschikbaar in deze pdf. We verwelkomen alle opmerkingen of verduidelijkingen ter verbetering Hallo@reloopplatform.org.

In termen van systeemresultaten is het ook belangrijk erop te wijzen dat de manier waarop de prestaties van het programma worden gemeten of gerapporteerd, kan variëren tussen rechtsgebieden. Terwijl sommige netbeheerders een 'inzamelingspercentage' rapporteren, rapporteren anderen een 'recyclingpercentage' of 'aflossingspercentage'. Met het oog op de consistentie en omdat het niet mogelijk is om zeker te weten hoe de prestaties in elk rechtsgebied worden gemeten, gebruiken deze tabellen en figuren 'return rate' als verzamelterm. Het is duidelijk dat het retourpercentage de hoeveelheid drankverpakkingsmateriaal vertegenwoordigt die wordt verzameld (in gewicht of eenheid) uitgedrukt als een percentage van de hoeveelheid drankverpakkingsmateriaal die op de markt wordt gebracht, exclusief export.

Europa

 

Australië

  • Zuid-Australië (2005-2020) (Figuur, tafel)
  • Noordelijk Territorium (2012-2020) (Figuur, tafel)
  • Australisch Hoofdstedelijk Territorium (2018 / 19-2019 / 20) (Figuur, tafel)
  • Nieuw Zuid-Wales (2017-2020) (tafel)
  • Queensland (2019-2020) (tafel)

Canada

Verenigde Staten

Overig