SUPD wordt wet

Op 12 juni 2019 is in het Publicatieblad van de Europese Unie de richtlijn kunststof voor eenmalig gebruik over de vermindering van de impact van bepaalde kunststofproducten op het milieu gepubliceerd. Dit markeert de laatste stap van de wetgevingsprocedure. De lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om deze richtlijn in hun nationale wetgeving om te zetten, tot 3 juli 2021.

Reloop heeft een korte achtergrond opgesteld om uit te leggen wat deze richtlijn inhoudt.

Klik hier om de richtlijn in zijn geheel te lezen.