A DRS voor Turkije

Begin 2019 bevestigde de Turkse regering dat ze een statiegeldsysteem zou invoeren (DRS) op drankverpakkingen tegen 2021 als onderdeel van het zero waste-initiatief. In het licht van deze aankondiging, Reloopheeft, in samenwerking met ISBAK, Eunomia Research and Consulting opdracht gegeven een studie uit te voeren om een DRS voor in Turkije gevestigd ...

Lees meer

Parlementslid Jose Herrera leidt de informele bijeenkomst van de ministers van Milieu in Valletta

Opmerking: het volgende persbericht is uitgegeven door het Maltese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Om toegang te krijgen tot het originele artikel, klik hier. 26.04.2017 Dr. Jose 'Herrera zit voor Informele bijeenkomst van ministers van Milieu in Valletta De informele bijeenkomst van ministers van Milieu vond plaats tussen 25 en 26 april onder het Maltese voorzitterschap en voorgezeten door de…

Lees meer