Target 90: De dual-action-aanpak voor een circulair Europa

In dit nieuwe rapport Reloop onderzoekt de klimaat- en afvalpreventie-effecten van recuperatie en recirculadoor — door middel van recycling in een gesloten kringloop — de overgrote meerderheid van de in de EU verkochte drankverpakkingen voor eenmalig gebruik. En de resultaten van onze analyse zijn overtuigend: het bereiken van een 90% gescheiden inzameling voor recyclingpercentage voor alle drankverpakkingen (aluminium, kunststof en glas), wat kan worden bereikt door het implementeren van statiegeldsystemen in alle 27 EU-lidstaten, biedt over de hele linie meerdere voordelen.

Het totale netto-effect is een vermindering van de vraag naar nieuw materiaal in de hele EU, wat op zijn beurt resulteert in een aanzienlijke vermindering van de koolstofemissies. En door de kracht van circulariteit zullen deze effecten met de tijd alleen maar groter worden.

Samen kunnen de oplossingen die in ons voorstel worden genoemd, de Europese Unie helpen haar doelen te bereiken om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, afval te verminderen en de hulpbronnen van Europa in Europa te laten circuleren. Reloop is van mening dat de Europese Unie een enorme kans heeft om echte vooruitgang te boeken in de richting van een circulaire economie. Laten we het niet verspillen.

Target 90-rapport downloaden.

Download Coalition Position Paper en sociale activa