Home » Target90

 

Target 90: een ongekende coalitie van bedrijven in de hele EU vraagt ​​om een ​​ambitieuze benadering van drankverpakkingen.

Ons nieuwe rapport gericht op drankverpakkingen – Target 90 – legt uit hoe de tweeledige aanpak van een inzamelingsdoelstelling van 90% en een hoog niveau van recycling in een gesloten kringloop cruciale voordelen kan opleveren voor het klimaat, het milieu en het bedrijfsleven.

In dit nieuwe rapport Reloop onderzoekt de klimaat- en afvalpreventie-effecten van recuperatie en recirculadoor — door middel van recycling in een gesloten kringloop — de overgrote meerderheid van de in de EU verkochte drankverpakkingen voor eenmalig gebruik. En de resultaten van onze analyse zijn overtuigend: het bereiken van een 90% gescheiden inzameling voor recyclingpercentage voor alle drankverpakkingen (aluminium, kunststof en glas), wat kan worden bereikt door het implementeren van statiegeldsystemen in alle 27 EU-lidstaten, biedt over de hele linie meerdere voordelen.

Het totale netto-effect is een vermindering van de vraag naar nieuw materiaal in de hele EU, wat op zijn beurt resulteert in een aanzienlijke vermindering van de koolstofemissies. En door de kracht van circulariteit zullen deze effecten met de tijd alleen maar groter worden.

Samen kunnen de oplossingen die in ons voorstel worden genoemd, de Europese Unie helpen haar doelen te bereiken om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, afval te verminderen en de hulpbronnen van Europa in Europa te laten circuleren. Reloop is van mening dat de Europese Unie een enorme kans heeft om echte vooruitgang te boeken in de richting van een circulaire economie. Laten we het niet verspillen.

Reloop CEO introduceert Target 90-rapport

Clarissa Morawski biedt een korte introductie tot: Reloop's Target 90 modellering en rapport - wat het ons vertelt en waarom het ertoe doet.

Video van 8.5 minuten met uitleg over Target 90-rapport met presentatiedeel 1

Deze korte videopresentatie legt uit: Reloop's Target 90-rapport in meer detail. We hebben het opgesplitst in twee korte presentaties, dit is deel 1.

Video van 8 minuten met uitleg over Target 90-rapport met presentatiedeel 2

Deze korte videopresentatie legt uit: Reloop's Target 90-rapport in meer detail. We hebben het opgesplitst in twee korte presentaties, dit is deel 2.

Reloop´s Apple Story – Een analogie voor circulariteit

Er zijn twee belangrijke stappen in het kader van Target 90: ten eerste het inzamelen van 90% van de drankverpakkingen en ten tweede het recyclen van die 90% in een gesloten kringloop, zodat van blikjes en flessen meer flessen en blikjes kunnen worden gemaakt.

De gezamenlijke impact van deze twee stappen is groter dan de som der delen. Om dit uit te leggen, hebben we deze analogie over appels ontwikkeld, waarbij de rode appels de materialen van de beste kwaliteit vertegenwoordigen die zijn verzameld via Target 90.

Target90info

Contact Reloop voor meer informatie over Target 90

Stel vragen, ontvang offertes

Clarissa Morowski, Reloop CEO

+34 63 67 08 095


Jack Hunter, Reloop communicatie adviseur

Tel +32 (0)7 54 54 35 48

target90rapport
wat is afval?

Ontdek ons ​​What We Waste-dashboard

Als u meer gegevens wilt weten over drankverpakkingen en hoe deze over de hele wereld worden gerecycled, kunt u onze Wat we verspillen-dashboard stelt u in staat om gegevens voor 93 landen te vinden en te berekenen hoeveel recycling toeneemt en afval afneemt wanneer statiegeldsystemen worden ingevoerd.