Doel 90

Doelstelling 90 is een tweeledige aanpak die cruciale voordelen oplevert voor het klimaat, het milieu en voor het bedrijfsleven in 27 EU-lidstaten.

90% verzameldoel.

Hoge niveaus van gesloten kringlooprecycling.

Analyse van statiegeldsystemen

De resultaten van de Target 90-analyse zijn overtuigend: het bereiken van een gescheiden inzameling van 90% voor recycling voor alle drankverpakkingen (aluminium, plastic en glas), wat kan worden bereikt door het implementeren van statiegeldsystemen in alle 27 EU-lidstaten, biedt meerdere voordelen over de hele linie.

Doelstelling 90 kan de Europese Unie helpen om tegen 2050 de doelstelling klimaatneutraal te bereiken

De totale netto-impact van Doelstelling 90 is een vermindering van de vraag naar nieuwe materialen in de hele EU, wat op zijn beurt resulteert in een aanzienlijke vermindering van de koolstofemissies. En dankzij de kracht van circulariteit zullen deze impacts in de loop van de tijd alleen maar groter worden.

Samen kunnen de in Doel 90 geïdentificeerde oplossingen de Europese Unie helpen haar doelstellingen te bereiken om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, de hoeveelheid afval terug te dringen en de Europese hulpbronnen in Europa te laten circuleren.

Reloop gelooft dat de Europese Unie een enorme kans heeft om echte vooruitgang te boeken in de richting van een circulaire economie.

Laten we het niet verspillen.

Target 90-rapport

Dit belangrijke Target 90-rapport onderzoekt de gevolgen voor het klimaat en de afvalpreventie van het terugwinnen van afval recirculaDoor middel van recycling in een gesloten kringloop kan de overgrote meerderheid van de drankverpakkingen voor eenmalig gebruik die in de EU worden verkocht, worden teruggewonnen.

Verdere middelen

Appel-analogie

We wilden de exponentiële kracht van circulariteit illustreren, aangezien het gaat om het inzamelen van 90% van de drankverpakkingen en het vervolgens gebruiken van de maximale hoeveelheid in gesloten kringloop; van blik tot blik of van fles tot fles.

De combinatie van deze dubbele factoren; collectie + circulariteit is groter dan de som der delen – een beetje zoals je eigen zaadjes planten en de oogst herhalen.

Dus kwamen we met deze Apple-analogie.

De rode appels vertegenwoordigen de grondstoffen die goed genoeg zijn om keer op keer te worden gerecycled in drankverpakkingen van voedingskwaliteit.

Terug
naar boven