Wat is plastic? Nieuwe studie onderzoekt het potentieel voor bepaalde materialen om te worden vrijgesteld van de richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik

Op 2 juli 2019 is de Europese Commissie voor eenmalig gebruik van kunststoffen (hierna “SUPD”) van kracht geworden over de vermindering van de impact van bepaalde kunststofproducten op het milieu. De SUPD pakt de 10 meest voorkomende plastic voorwerpen en vistuigen voor eenmalig gebruik aan, die samen goed zijn voor ongeveer 70% van al het zwerfvuil op zee dat op Europese stranden wordt aangetroffen (gemeten naar aantal).

De goedkeuring van de SUPD is een belangrijke stap voorwaarts in de vermindering van kunststoffen voor eenmalig gebruik en in de overgang naar een circulaire economie - inclusief reuse systemen en herbruikbare materialen. Om de plasticcrisis te boven te komen en de doelstellingen van de circulaire economie van de EU te halen, is een behoorlijke en ambitieuze uitvoering van de SUPD echter cruciaal. Dit begint met het recht krijgen van het toepassingsgebied van de richtlijn om mazen in de wet te voorkomen.

Om de reikwijdte te bepalen van de materialen die onder de richtlijn vallen, is een definitie van kunststof opgesteld, die momenteel vrijstelt van "natuurlijke polymeren die niet chemisch zijn gewijzigd". Dit rapport, geschreven door Eunomia Research & Consulting en gepubliceerd door Reloop, onderzoekt de mogelijkheden om twee van deze polymeren, lyocell en viscose, onder de richtlijn te laten vallen, waarbij zowel hun chemische samenstelling als hun impact op het natuurlijke milieu worden onderzocht. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er ernstige mazen zitten in de definitie van 'kunststoffen' die aandacht behoeven in de uitvoeringswetten en richtlijnen. De resultaten tonen met name aan dat er een reëel risico bestaat, dat momenteel door sommige spelers op de markt voor natte doekjes wordt uitgebuit, dat de richtlijn ernstig zal worden ondermijnd, tenzij de richtsnoeren van de Commissie de lidstaten een ondubbelzinnige sturing geven met betrekking tot deze kwestie

Het rapport doet ook een reeks aanbevelingen ter overweging voorafgaand aan de implementatie van de SUP-richtlijn door de lidstaten om de vastgestelde mazen te dichten. Deze aanbevelingen zouden, indien uitgevoerd, ertoe bijdragen dat producten die op de markt worden gebracht, een aanzienlijk lagere milieu-impact zouden moeten aantonen dan conventionele kunststoffen of anderszins zouden vallen onder de eisen van de richtlijn (inclusief productverboden en EPR-verplichtingen).

Persbericht

U kunt het samenvattende rapport hier lezen.

U kunt ook lezen Reloop's en de beleidsbriefing van Zero Waste Europe over deze kwestie hier.