Wat maakt plastic verpakkingen optimaal voor recycling en hoeveel betalen producenten voor afvalbeheer?

Reloop heeft experts van wereldklasse uitgenodigd om hun ervaringen op het gebied van kostenefficiënt en duurzaam beheer van verpakkingsafval te delen. Er vond een kick-off webinar plaats 27 augustus en gericht op de recyclebaarheid van kunststoffen en EPR-richtlijnen.

Tijdens het webinar werden de Scandinavische richtlijnen voor ecodesign gepresenteerd. De Scandinavische expertise heeft belangrijke input gegeven voor de komende Europese richtlijnen voor essentiële eisen en kan vandaag al een hulp zijn voor alle producenten met de strategie voor duurzaamheid.

EPR is momenteel een van de meest besproken onderwerpen in alle Europese landen, aangezien de Kaderrichtlijn afvalstoffen nieuwe verplichtingen oplegt. Producenten betalen meer, maar hoeveel en waarvoor? De expertise van Eunomia Research and Consulting leverde een bruikbare richtlijn op in termen van de algemene principes voor kostendekking van de inzameling en voorbehandeling van verpakkingsafval.

Het webinar is georganiseerd in samenwerking met milieubladen Teraz rodowisko en EcoMagazine.

De presentaties van het webinar zijn beschikbaar Hier.