W liczbach: krajowy program pojemników na napoje

W Stanach Zjednoczonych ustawa Break Free from Plastic Pollution Act ma na celu ustanowienie krajowego systemu zwrotu kaucji za pojemniki na napoje. Udowodniono, że nowoczesne, kompleksowe systemy depozytowe są wysoce efektywne, sprawiedliwe i konsekwentnie wspierane przez opinię publiczną. Właściwie zaprojektowany system kaucji prowadzi do niższych kosztów recyklingu i silniejszych rynków recyklingu.

 

Ta nowa arkusz przedstawia zakres skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oczekiwanych od wysoce efektywnego programu depozytów krajowych.