List koalicyjny popierający PPWR

Reloop utworzyła koalicję w UE, która popiera ogólny kierunek i ambicje wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Opieramy się na zwykłym procesie ustawodawczym – procesie demokratycznym – i wzywamy Komisję Europejską do przedłożenia wniosku Radzie i Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z planem w dniu 30 listopada, tak aby mógł rozpocząć się zwykły proces ustawodawczy.

Pobierz: List koalicyjny poparcia dla PPWR