Nowa biała księga: Wytyczne dotyczące zasad dotyczących treści z recyklingu

Nakazy dotyczące minimalnej zawartości materiałów poddanych recyklingowi są kluczowym narzędziem polityki, które ma na celu zwiększenie cen materiałów nadających się do recyklingu i inwestycje w recykling, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, pomoc w stabilizacji budżetów odpadów komunalnych i umożliwienie prężnej gospodarki lokalnej. Ten biały papier, sporządzony przez Dyrektora Reloop Ameryka Północna, Elizabeth Balkan, oferuje ramy dla skutecznego i odpowiedzialnego określania zakresu nakazów dotyczących treści pochodzących z recyklingu, określając wskaźniki udanych nakazów i oferując zwięzłe zalecenia dotyczące tworzenia polityki.