Cel 90: Podejście dwukierunkowe na rzecz Europy o obiegu zamkniętym

W tym nowym raporcie Reloop bada wpływ odzysku na klimat i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz recirculaing — poprzez recykling w obiegu zamkniętym — zdecydowana większość jednorazowych pojemników na napoje sprzedawanych w UE. A wyniki naszej analizy są przekonujące: osiągnięcie a 90% selektywna zbiórka w celu recyklingu dla wszystkich opakowań napojów (aluminium, plastik i szkło), co można osiągnąć poprzez wdrożenie systemy zwrotu depozytów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, oferuje wiele korzyści.

Ogólny wpływ netto to zmniejszenie zapotrzebowania na materiał pierwotny w całej UE, co z kolei skutkuje znacznym zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla. A dzięki sile obiegu zamkniętego wpływy te będą rosły z czasem.

Łącznie rozwiązania określone w naszym wniosku mogą pomóc Unii Europejskiej w osiągnięciu jej celów, jakimi są osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., ograniczenie odpadów i utrzymanie obiegu europejskich zasobów w Europie. Reloop uważa, że ​​Unia Europejska ma ogromną szansę na dokonanie prawdziwego postępu w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Nie marnujmy tego.

Pobierz raport Cel 90.

Pobierz dokument przedstawiający stanowisko koalicji i aktywa społeczne