Co to jest plastik? Nowe badanie analizuje możliwość wyłączenia niektórych materiałów z dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

2 lipca 2019 r. Weszła w życie Dyrektywa Komisji Europejskiej w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (dalej „SUPD”) w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. SUPD dotyczy 10 najczęściej spotykanych jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych i narzędzi połowowych, które łącznie stanowią około 70% wszystkich śmieci morskich występujących na europejskich plażach (według liczby).

Przyjęcie SUPD stanowi ważny krok naprzód w ograniczaniu jednorazowego użytku tworzyw sztucznych i przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym - w tym reuse systemy i materiały wielokrotnego użytku. Niemniej jednak, aby przezwyciężyć kryzys tworzyw sztucznych i osiągnąć cele UE dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, właściwe i ambitne wdrożenie SUPD ma kluczowe znaczenie. Rozpoczyna się to od uzyskania prawa do zakresu dyrektywy, aby uniknąć wszelkich luk.

W celu określenia zakresu materiałów objętych Dyrektywą opracowano definicję tworzyw sztucznych, która obecnie wyłącza „polimery naturalne, które nie zostały zmodyfikowane chemicznie”. Ten raport, którego autorem jest Eunomia Research & Consulting i opublikowane przez Reloop, analizuje zakres objęcia przez dyrektywę dwóch z tych polimerów, liocel i wiskozę, badając zarówno ich skład chemiczny, jak i wpływ na środowisko naturalne. Wyniki badania mówią nam, że istnieją poważne luki w definicji „tworzyw sztucznych”, które wymagają uwagi w aktach wykonawczych i wytycznych. W szczególności wyniki pokazują, że istnieje rzeczywiste ryzyko, wykorzystywane obecnie przez niektórych graczy na rynku chusteczek nawilżanych, że dyrektywa zostanie poważnie podważona, chyba że wytyczne Komisji dadzą państwom członkowskim jednoznaczne wskazówki w tej kwestii

W sprawozdaniu przedstawiono również szereg zaleceń, które należy rozważyć przed wdrożeniem dyrektywy SUP przez państwa członkowskie w celu wyeliminowania zidentyfikowanych luk. Te zalecenia, jeśli zostaną wdrożone, pomogłyby zapewnić, że produkty wprowadzane do obrotu musiałyby wykazywać znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż konwencjonalne tworzywa sztuczne lub w inny sposób podlegałyby wymaganiom dyrektywy (w tym zakazom produktowym i obowiązkom EPR).

Informacja prasowa

Możesz przeczytać raport podsumowujący tutaj.

Możesz także przeczytać Relooppodsumowanie polityki w tej sprawie oraz Zero Waste Europe.