Reloop lanserar ett kvartalsvis nyhetsbrev

Reloop är glada att kunna meddela att från 2022 och framåt kommer plattformen att släppa en färsk nyhetsbrevsutgåva varje kvartal – fullspäckad med nyheter, insikter och den senaste analysen från Reloop personal baserad runt om i världen. Du kan komma åt den allra första, mars 2022-upplagan här, och prenumerera på framtida utgåvor så att du får allt...

Läs mer

Vårt år i översikt 2021

År 2021 har varit ett hektiskt år Reloop, med teamet som publicerar landmärket "What We Waste"-rapporten och lanserar Reloop instrumentpanel och dela expertis och insikter vid evenemang över hela världen! För fler nyheter på Reloop produkter och aktiviteter, följ oss på sociala medier när vi förbereder oss för ett ännu mer hektiskt 2022...

Läs mer

Beyond Recycling: Policy för att uppnå cirkulär avfallshantering

Avfallsinsamling och återvinningstjänster är några av regeringens viktigaste funktioner för att hålla städerna rena och främja folkhälsan. I mer än 50 år har lokala myndigheter förespråkat ansträngningar för att förbättra den miljömässiga hållbarheten för avfallshanteringstjänster genom att upprätta program för återvinning vid kanten, investera i sorteringsanläggningar, fånga upp metan och andra växthusgaser från soptippar och mycket...

Läs mer

Ny vitbok: Policyriktlinjer för mandat för återvunnet innehåll

Minsta mandat för återvunnet innehåll är ett kritiskt politiskt verktyg för att driva högre priser på återvinningsbara material och investeringar för återvinning, hantera klimatförändringar, bidra till att stabilisera kommunala avfallsbudgetar och möjliggöra motståndskraftiga lokala ekonomier. Denna vitbok, utarbetad av direktören för Reloop Nordamerika, Elizabeth Balkan, erbjuder en ram för effektiv och ansvarsfull omfattning av återvunnet innehåll ...

Läs mer

Återbetalningssystem är nyckeln till att lösa plastparadoxen

Eftersom konsumenternas efterfrågan på återvunnet polyetylentereftalat (rPET) växer och regeringar fortsätter att sätta regler för att öka användningen av återvunna material skapas en plastparadox: det finns inte tillräckligt med högkvalitativt material som samlas in och återvinns för att tillverkarna ska möta den ökade efterfrågan. . I den här artikeln för Waste Dive förklarar vår Amerika-chef Elizabeth Balkan hur insättning ...

Läs mer

Trilateralt webinar om mätning av återvunnet innehåll

Med tanke på ökande intresse från lagstiftare runt om i världen för att kräva återvunnet innehåll i produkter och förpackningar, Reloop var värd för ett privat webinar för att få den kunskap som erhållits från Europeiska kommissionens arbete om detta ämne. Denna presentation kommer från Joe Papineschi och Simon Hann från Eunomia Research and Consulting. För mer information vänligen kontakta Reloopchef ...

Läs mer

Reloop är värd för webinar om bästa praxis för nationell cirkulär ekonomi

Den 27 april 2020, Reloop Platform organiserade ett webinar för att presentera bästa praxis från hela världen vid implementeringen av nationella modeller för cirkulär ekonomi för dryckesbehållare. Sveriges insättningssystem är det äldsta europeiska systemet för enkelriktad dryckesförpackning och har inte bara bidragit till höga insamlingsgrader och återvinning av hög kvalitet utan ...

Läs mer

Dricka upp! Uppdatering av återvinning av dryckesbehållare

Den nionde utgåvan av CM Consultings Who Pays What-rapport släpptes i oktober 2018. Rapporten har producerats sedan 2002 och ger en omfattande översikt över containeråtervinningsprogram i varje provins, inklusive de senaste uppgifterna om prestanda och kostnader. Rapporten granskar också de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med dryckesbehållare reuse och återvinning, processer, slutmarknader, ...

Läs mer

Positionspapper om South Australia's SUPs and Container Deposit Scheme

Den 22 februari 2019, Australian Council of Recycling (ACOR) i samarbete med Reloop Plattform överlämnad till South Australia's omfattande studie av alternativ för att bättre hantera engångsplast (SUP) och reformera statens Container Deposit Scheme (CDS). Inlämningen innehåller rekommendationer om att SA använder Europeiska unionens senaste direktiv om SUP som inkluderar: Förbud ...

Läs mer

Reloop Visas i EC: s LIFE-programpublikation

ReloopVD Clarissa Morawski presenterades nyligen i Europeiska kommissionens LIFE-programpublikation, där hon diskuterar behovet av förbättrade insamlings- och sorteringssystem, sätt att öka marknadsandelen och användningen av återvunnen plast och vilka typer av förändringar som finns i butik för stora spelare i hela återvinningskedjan. Kolla in sidor ...

Läs mer