Digitala retursystem för insättningar – Vad du behöver veta

I slutet av 2020 hade över 290 miljoner människor världen över tillgång till insättningssystem (DRS) för att återvinna sina dryckesbehållare för engångsbruk, och det antalet fortsätter att växa. Faktum är att under de senaste två till tre åren har flera länder, stater och provinser meddelat att de också kommer att implementera eller expandera DRS.

DRS är det enda beprövade sättet att säkerställa en separerad, högkvalitativ insamling av mer än 90 % av de ingående materialen. En väldesignad DRS kan också medföra kostnadsbesparingar för lokala myndigheter, minska koldioxidutsläppen och skapa gröna jobb i den cirkulära ekonomin. Som fler jurisdiktioner anser DRS, intressenter undrar om fler digitala element borde vara en del av lagstiftningen från början.

Detta faktablad ger en översikt över de nya digitala elementen som ingår i konceptet med digitala retursystem (DDRS). Vi tittar också på de nyckelfrågor som måste lösas innan verklig övervägande kan tas för att införliva dessa teknologier i en DRS.

Läsa Digital DRS - Vad du behöver veta.