Nästa gräns för den cirkulära ekonomin: blandad avfallssortering 

Nu när Europeiska unionen har obligatorisk separat insamling av återvinningsbart material och organiskt material är det dags att gå längre och sortera fler europeiska resurser från blandat avfall; betyder ¨restavfall¨ som skickas till förbränningsanläggningar och deponier.

Blandad avfallssortering (eller ”MWS”) har potential att minska koldioxidutsläppen, skapa jobb, bygga upp europeisk självförsörjning med värdefulla resurser och bidra till EU:s återvinningsmål.

Reloop bemyndigad Dr Dominic Hogg att utarbeta en rapport som ger ett tydligt och övertygande argument för obligatorisk blandavfallssortering i EU.

Läs rapporten: [PDF]

Följ Reloop: [LinkedIn]|[Twitter]