Start » Blandad sopsortering

Blandad sopsortering

Den här policyöversikten förklarar varför det är nödvändigt att ta ett holistiskt tillvägagångssätt för policyer som tar upp förpackningsdesign för återvinning, separata insamlingssystem – inklusive pantretur för dryckesbehållare – och ytterligare sortering av kommunalt blandat avfall före värmebehandling eller deponi om EU ska uppfylla dess återvinning och koldioxidutsläpp minskar målen och uppnår verklig cirkularitet. Vi har också inkluderat EU-policyspecifika rekommendationer.

Läs hela rapporten av Eunomia om sortering av blandad avfall för att uppfylla EU:s mål för cirkulär ekonomi

Eunomia fick i uppdrag att undersöka den potentiella rollen av "blandad avfallssortering" (MWS) för att komplettera separata insamlingar av kommunalt avfall i EU, och att överväga om högre nivåer av återvinning och
förbättrad klimatförändringsprestanda kan uppnås genom denna ytterligare sortering av kommunalt avfall för återvinning före termisk behandling eller deponi, det vill säga "blandad avfallssortering" (MWS).

Resultaten övervägdes genom linsen av det politiska ramverket i EU enligt vilket varje medlemsland är skyldigt att uppnå:

• nyckelmål för återvinning av förpackningsavfall efter material 2025 och 2030; i synnerhet målet för återvinning av plastförpackningsavfall på 55 % till 2030 som fastställdes i 2018 års översyn av förpackningar och förpackningar
Avfallsdirektivet (PPWD); och

• Mål för kommunalt avfallsåtervinning på 60 % till 2030, fastställt i 2018 års översyn av ramdirektivet för avfall (WFD), ökande till 65 % till 2035.

Reloop VD inför blandad sopsortering

Clarissa Morawski ger en kort introduktion till Reloops policyöversikt för sortering av blandat avfall för att uppfylla EU:s mål för cirkulär ekonomi

Blandad avfallssortering - nästa gräns för Europas mål för cirkulär ekonomi

Den här videon beskriver de främsta anledningarna till att sortering av blandad avfall är nästa gräns för Europas mål för cirkulär ekonomi.

Kontakt Reloop för ytterligare information om blandavfallssortering

Ställ frågor, få offerter

Clarissa Morawski, Reloop VD

+34 63 67 08 095