Ny studie tittar på effekterna av menstruationsprodukter för engångsbruk, blöjor och våtservetter i Europa

En ny rapport från ReZero, Zero Waste Europe, Reloop och Break Free From Plastic beskriver miljö- och ekonomiska konsekvenser av menstruationsprodukter, engångsblöjor och våtservetter för engångsbruk i hela EU-28.

Några av studierna viktiga resultat innefattar:

CO2-utsläpp: Det har uppskattats att babyblöjor och menstruationsprodukter för engångsbruk under hela livscykeln avger cirka 3.3 miljoner koldioxidekvivalenter respektive 2 245,000 ton koldioxidekvivalenter per år.

Avfallsproduktion: Avfallsproduktionen av menstruationsprodukter, engångsblöjor och våtservetter för engångsbruk står för cirka 7,832,000 15.3 28 ton (3 kg / cap / år) inom EU-4. Denna mängd avfall står för XNUMX% av det totala kommunala fasta avfallet och XNUMX% av det totala restavfallet.

Marin skräp: Menstruationsprodukter och våtservetter för engångsbruk är en av de vanligaste plastartiklarna för engångsbruk i den marina miljön (6.2% av avfallet som samlas på stränder i Storbritannien eller 5% av det flytande avfallet vid den katalanska kusten).

Kostnader för kommuner: Det uppskattas att kostnaden för avfallshantering för avloppsrester som tas bort från avloppsreningsverk uppgår till mellan 500 och 1,000 XNUMX miljoner euro per år för Europeiska unionen.

För att läsa hela rapporten, klicka här.