I My Opinion: A Business Case for Deposit Return

I ett försök att minska skräp och öka återvinningen vänder sig allt fler jurisdiktioner till deponeringssystem för återvinning av dryckesbehållare. Dessa system kräver att konsumenterna betalar en liten deposition vid inköpsstället och de får tillbaka depositionen när de returnerar den tomma behållaren för återvinning. Trots…

Läs mer

Ny studie presenterar en plan för cirkulär ekonomi med hjälp av befintliga ekonomiska åtgärder

PRESSMEDDELANDE: Ny studie presenterar plan för cirkulär ekonomi med användning av befintliga ekonomiska åtgärder Bryssel den 12/07/2017 - En ny studie som släpptes idag av Reloop Platform and Zero Waste Europe, producerad av Rezero, visar att befintliga ekonomiska instrument kan föra Europa till nästa steg i den cirkulära ekonomin. Studien undersöker befintliga åtgärder och ...

Läs mer

Varför deposition är EPR

  Om jag för dig beskrev ett system för konsumentprodukter som främjade grön design, skapade en återtagningskanal, ökad återvinning och alla betalades av producenterna av produkter, skulle du då kalla det utvidgade producentansvaret? För mer än två decennier sedan myntade Thomas Lindhqvist, en professor i miljöekonomi, begreppet utökad producent ...

Läs mer

Positionspapper om EG: s
Lagstiftningsförslag
om avfall enligt CEP

Reloop är en plattform som samlar industri, regering och icke-statliga organisationer för att bilda ett nätverk för framsteg inom politiken som skapar systemförhållanden för cirkularitet i hela den europeiska ekonomin. Reloop välkomnar Europeiska kommissionens släpp av det nya paketet för cirkulär ekonomi (CEP) och är nöjd med många av de föreslagna ändringarna. Vi…

Läs mer