Positionspapper om EG: s
Lagstiftningsförslag
om avfall enligt CEP

Reloop är en plattform som samlar industri, regering och icke-statliga organisationer för att bilda ett nätverk för framsteg inom politiken som skapar systemförhållanden för cirkularitet i hela den europeiska ekonomin. Reloop välkomnar Europeiska kommissionens släpp av det nya paketet för cirkulär ekonomi (CEP) och är nöjd med många av de föreslagna ändringarna. Vi…

Läs mer