Låt oss prata plast!

Låt oss prata plast! På exakt en vecka kommer Merijn Tinga ~ Plastic Soup Surfer på scenen igen för sitt andra talkshow "Let's Talk Plastic" - en show som fokuserar på historien, utmaningarna och framtiden för #DepositReturn-system. ReloopVD Clarissa Morawski kommer att vara en av deras speciella gäster och ge en översikt över insättningen ...

Läs mer

Återanvändbar jämfört med engångsförpackningar: En översyn av miljöpåverkan

Det politiska och allmänna intresset för potentialen för återanvändbara förpackningar för att förbättra hur vi hanterar våra resurser växer stadigt runt om i världen. Livscykelanalys (LCA) används ofta för att mäta vilken positiv eller negativ inverkan denna förpackning skulle ha, både ekonomiskt och miljömässigt. Vår studie, genomförd av universitetet i Utrecht, analyserar ...

Läs mer

Gemensamt uttalande från RecycledContent.EU-koalitionen

Europaparlamentet röstade nyligen på ett bindande mål om minst 35% återvunnen plast i dryckesflaskor till 2025, som en del av direktivet om plast för engångsbruk (SUPD). Mot bakgrund av den senaste utvecklingen, Reloop undertecknade tillsammans med 22 branschorganisationer och miljöorganisationer ett gemensamt uttalande för att uppmana rådet att stödja detta bindande mål ...

Läs mer