Den osäkra framtiden för avfall till energi

21 februari 2017 - Alla som bedriver en politik för att minska avfallet har säkert bevittnat den intensiva debatt som pågått i årtionden kring tanken på att bränna kommunalt fast avfall för att skapa makt. Aktiva lobbygrupper världen över driver regelbundet kampanjer för ytterligare förbränningskapacitet, med hänvisning till vikten av att minska avfallet till deponi och hitta sätt ...

Läs mer