Mål 90: En oöverträffad koalition av företag i hela EU kräver en ambitiös strategi för dryckesförpackningar.

Vårt dubbla förslag: 90 % separat insamlingsmål + DRS erbjuder en beprövad lösning som är bra för ekonomin, jobben och Europas motståndskraft när det gäller att säkra resurser och spara energi. Detta är en möjlighet att avsevärt minska efterfrågan på jungfruliga resurser på ett meningsfullt sätt.

Ladda ner: Koalitionens ståndpunktspapper