Trilateralt webinar om mätning av återvunnet innehåll

Med tanke på ökande intresse från lagstiftare runt om i världen för att kräva återvunnet innehåll i produkter och förpackningar, Reloop var värd för ett privat webinar för att få den kunskap som erhållits från Europeiska kommissionens arbete om detta ämne. Denna presentation kommer från Joe Papineschi och Simon Hann från Eunomia Research and Consulting.

För mer information, vänligen kontakta Reloopverkställande direktör Clarissa Morawski vid clarissa.morawski @reloopplatform.org.