Vad gör plastförpackningar optimala för återvinning och hur mycket kommer producenter att betala för avfallshantering?

Reloop har bjudit in experter i världsklass att dela sina erfarenheter inom området kostnadseffektiv och hållbar hantering av förpackningsavfall. En kick-off webinar ägde rum den 27 augusti och fokuserade på plastens återvinningsbarhet samt EPR-riktlinjer.

Under webbinariet presenterades de nordiska riktlinjerna för ekodesign. Nordisk expertis har gett viktiga insatser för de kommande europeiska riktlinjerna för väsentliga krav och kan redan idag vara till hjälp för alla producenter med strategin för hållbarhet.

EPR är en av de mest diskuterade frågorna i alla europeiska länder just nu, eftersom avfallsramdirektivet inför nya skyldigheter. Producenterna kommer att betala mer men hur mycket och för vad? Den expertis som presenteras av Eunomia Research and Consulting gav en användbar riktlinje när det gäller de allmänna principerna för kostnadstäckning av insamling och förbehandling av förpackningsavfall.

Webbinariet organiserades i samarbete med miljötidskrifter Teraz Srodowisko och EcoMagazin.

Presentationerna från webinar är finns här.