Daha fazla refah, yeni işler

Önceki paketi hurdaya çıkarma konusunda eleştirel olmaya devam ederken, gerçek bir döngüsel ekonominin ortaya çıkışını hızlandırmak için onu daha da güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz, yani döngüsel iş modelleri istisna olmaktan çok norm haline geliyor. Üç kuruluşumuz, sürdürülebilir ve döngüsel iş modellerinin uygulanması için çabalayan, hem çok uluslu hem de KOBİ'ler dahil olmak üzere tüm sektörlerden 2300'den fazla şirketi temsil ediyor

De Groene Zaak Sürdürülebilir İş Dünyası Derneği, MVO Nederland ve Çevre Ekonomisi sunulan bir ortak bildiri AB'de Döngüsel Ekonomi Politikası hakkındaki görüşlerini anlatıyor. Manifesto, 2015'in sonlarında Avrupa Komisyonu tarafından yeniden etkinleştirilmesi beklenen yenilenmiş Döngüsel Ekonomi Paketi için öncülerin iş perspektifinden bir girdi olarak hizmet ediyor.

The Manifesto is co-signed by EcoPreneur, Entreprendre Vert, Green Alliance, GreenBudgetEurope, INDR, Institut de l’Economie Circulaire, Plan C and UnternehmensGrün. ACR+, The EEB, The Dutch Society for the Protection of Nature and Environment (Natuur & Milieu) and several businesses have provided us with supportive statements.