Ons nieuwe rapport gericht op drankverpakkingen – Target 90 – legt uit hoe de tweeledige aanpak van een inzamelingsdoelstelling van 90% en een hoog niveau van recycling in een gesloten kringloop cruciale voordelen kan opleveren voor het klimaat, het milieu en het bedrijfsleven.

Recente Nieuws

Coalitiebrief ter ondersteuning van PPWR

24 november 2022

Reloop een coalitie in de EU bijeengebracht die de algemene richting en ambitie van het voorstel van de Commissie voor de verordening inzake verpakking en verpakkingsafval ondersteunt. We vertrouwen op het gewone wetgevingsproces - een democratisch proces - en dringen er bij de Europese Commissie op aan haar voorstel in te dienen...

Lees meer>

Target 90: een ongekende coalitie van bedrijven in de hele EU vraagt ​​om een ​​ambitieuze benadering van drankverpakkingen.

24 november 2022

Ons duaal voorstel: 90% streefcijfer gescheiden inzameling + DRS biedt een beproefde oplossing die goed is voor de economie, de werkgelegenheid en de veerkracht van Europa als het gaat om het veiligstellen van hulpbronnen en het besparen van energie. Dit is een kans om de…

Lees meer>

Wereldwijd depositoboek 2022

8 november 2022

Global Deposit Book 2022 Ons nieuwe rapport, Global Deposit Book 2022: An Overview of Deposit Return Systems for Single-Use Beverage Containers, biedt een uitgebreid overzicht van meer dan 50 statiegeldsystemen die momenteel zijn ingevoerd, evenals de systemen die gepland zijn om te worden geïmplementeerd...

Lees meer>

Target 90: De dual-action-aanpak voor een circulair Europa

15 June 2022

In dit nieuwe rapport Reloop onderzoekt de klimaat- en afvalpreventie-effecten van recuperatie en recirculadoor — door middel van recycling in een gesloten kringloop — de overgrote meerderheid van de in de EU verkochte drankverpakkingen voor eenmalig gebruik. En de resultaten van onze analyse zijn overtuigend: een 90% bereiken...

Lees meer>

Reloop's visie is een wereld zonder vervuiling, waar een ambitieuze en geïntegreerde circulaire economie ervoor zorgt dat onze kostbare hulpbronnen hulpbronnen blijven, zodat mensen, bedrijven en de natuur kunnen floreren.

 

Onze missie is om samen met overheden, de industrie en de samenleving de wereldwijde transitie naar een circulaire economie voor alle hulpbronnen te versnellen.

 

Een bloeiende circulaire economie is gebaseerd op beleid dat de afvalhiërarchie ondersteunt en bestaande best practices aanmoedigt, innovatie bevordert, waar nodig economische instrumenten toepast en streeft naar continue verbetering.

Als een internationale non-profitorganisatie, geregistreerd in België, bestaat ons kleine wereldwijde team uit hooggekwalificeerde experts in verschillende disciplines, waaronder beleid, onderzoek en communicatie.

Reloop heeft een verscheidenheid aan bronnen en materialen geproduceerd over kwesties die verband houden met circulaire economie, waaronder video's en beleidsstukken.