Werken aan een wereld zonder afval

VN-Plasticverdrag

Reloop's werk aan een mondiaal verdrag om de plasticvervuiling terug te dringen

Reloop werkt samen met overheden, industrie en samenleving om de mondiale transitie naar een circulaire economie voor alle hulpbronnen te versnellen.

Verordening verpakking en verpakkingsafval (PPWR)

Reloop's werk aan nieuwe EU-regelgeving gericht op het verminderen van verpakkingsafval.

Latest Reloop Nieuws

Reloop Nieuws – Aanbetaling

Reloop's nieuwe factsheet is een waardevolle hulpbron voor iedereen die geïnteresseerd is in het zich ontwikkelende landschap van digitale (seriële) statiegeldsystemen.

Terug
naar boven