Over Reloop

Reloop bouwt aan een wereld zonder afval

Reloop werkt in het centrum van de beleidsvorming met overheden, belanghebbenden uit de sector en NGO's. Het leiden van de transitie naar een mondiale circulaire economie, waar onze natuurlijke Hulpbronnen blijven hulpbronnen.

Datagestuurd

Reloop's beleidsposities en aanbevelingen zijn altijd gebaseerd op gegevensgestuurd onderzoek, praktijkvoorbeelden en ervaring, best-in-class principes en de collectieve expertise van ons team.

Open en samenwerkend

Reloop zijn transparant in termen van ons handelen en onze besluitvorming.

We vinden het leuk om een ​​reeks partners en organisaties samen te brengen om ons werk te informeren en hun bijdrage aan de creatie van een bloeiende mondiale circulaire economie aan te moedigen.

Reloop heeft een duidelijk doel

Verspilling voorkomen wel Reloop's voornaamste doel. Dit kan worden bereikt door

  • Het terugdringen van de productie en consumptie.
  • Waar mogelijk hergebruik van verpakkingen.
  • Materialen op de juiste manier inzamelen voor recycling binnen een gesloten kringloop.

Reloop heeft vijf onderling gerelateerde programma's

ReloopDe huidige focus ligt op vijf onderling samenhangende programma's, die werken aan het tot stand brengen van een wereldwijd consistente aanpak van een circulaire economie voor verpakkingen:

programma: Reuse Revolutie

Verpakking ontworpen voor circulariteit.

Programma: De cirkel sluiten

Verpakking gemaakt met een verplicht hoog gehalte aan gerecyclede inhoud.

Programma: Verzamel meer, sorteer meer

Verpakkingen worden op de juiste manier ingezameld, waarbij effectieve verpakkingsscheiding thuis/bedrijf/industrie wordt ondersteund om de kwaliteit te verbeteren.

Programma: Geld Terug

Verpakkingen zijn waar nodig onderhevig aan economische instrumenten, zoals statiegeld of heffingen, om de inzamelingspercentages te verhogen en de kwaliteit te verbeteren.

Programma: Betekenisvol Meten

Verpakking meetbaar via volledig transparante en nauwkeurige gegevens in elke fase van de levenscyclus.

Reloop lidmaatschap

Reloop heeft een divers ledenbestand. Als lid zal uw organisatie haar stem toevoegen aan een groeiende groep met meerdere belanghebbenden die progressief beleid ondersteunt om de overgang naar een meer circulaire economie te helpen.

De Reloop team

Clarissa Morowski

Chief Executive Officer

Over Clarissa

Clarissa werkt samen met overheden, de industrie en non-profitorganisaties en heeft bijna 30 jaar technische, analytische en communicatie-ervaring op het gebied van beleid en activiteiten voor afvalvermindering. In 1998 startte ze CM Consulting (cmconsultinginc.com), waarvan de gepubliceerde rapporten zijn omarmd als essentiële hulpmiddelen voor professionals in de industrie en de recyclingsector.

In 2015 verhuisde Clarissa met haar gezin van Canada naar Europa, waar ze medeoprichter was van de Reloop Platform. Als CEO werkt Clarissa samen met belanghebbenden en partners om slimme, praktische en effectieve beleidskaders en operationele aanbevelingen te ontwikkelen. Clarissa gebruikt wetenschap en haar no-nonsense communicatieve vaardigheden om een ​​pleidooi te houden voor ambitieus beleid.

Contact info

Samantha Harding

Leidinggevend directeur

Over Samantha

Sam werkt al ruim 30 jaar in de non-profitsector. Gericht op sociale rechtvaardigheid, gezondheids- en milieukwesties in zowel Groot-Brittannië als Australië, heeft ze een reeks nieuwe beleidsmaatregelen en wetgeving veiliggesteld met betrekking tot kinderen, vluchtelingen, mensen die getroffen zijn door een beroerte en afvalbeheer.

Sam woont nu in Portugal en leidt alles Reloop's activiteiten, waaronder fondsenwerving, communicatie en strategische ontwikkeling.

Anna Larson

Directeur, Ontwikkeling circulaire economie

Over Anna

Anna's carrière is gewijd aan internationale projecten die gericht zijn op duurzaam beheer van hulpbronnen, waarbij 'Beste praktijken toegepast op lokale omstandigheden' haar succesvolle motto is. Met een dubbele Pools-Zweedse nationaliteit, academische kwalificaties uit Polen en Noorwegen, evenals professionele ervaring uit verschillende landen, gebruikt Anna haar ongeëvenaarde kennis om een ​​sterk geloof te stimuleren in de ambitieuze beleidsinstrumenten die consumenten en economische belanghebbenden gemotiveerd houden om de principes van de circulaire economie over te nemen. .

Contact info

Rob Kelman

Directeur, Reloop Aziatisch-Pacifisch

Over Rob

Rob heeft de afgelopen 15 jaar samen met NGO's en het bedrijfsleven gewerkt aan initiatieven voor de terugwinning van afval en hulpbronnen. Hij heeft ook bedrijven in een groot aantal sectoren, waaronder de bosbouw, hulpbronnen en het bankwezen, ondersteund om zich te concentreren op hun duurzaamheidsactiviteiten. Naast het nastreven van oplossingen voor kunststoffen, verpakkingen en de circulaire economie, is Rob ook Executive Officer van de Australian Tire Recyclers Association.

Contact info

 + 61 (0) 423 573 278

 robert.kelman@reloopplatform.org

Elisabeth Balkan

Directeur, Reloop Noord Amerika

Over Elizabeth

Elizabeth brengt ruim tien jaar ervaring op het gebied van strategie en openbaar beleid met zich mee. Ze was directeur Voedselverspilling bij de Natural Resources Defense Council, waardoor het Food Matters Cities-initiatief uitgroeide tot meer dan 40 steden in de VS. Voorheen werkte ze bij de overheid van New York City, zowel bij het Department of Sanitation als bij het burgemeesterskantoor, en als consultant voor internationale NGO's en belanghebbenden uit de particuliere sector.

Alexis Eisenberg

Regisseur, Frankrijk en Francophonie

Over Alexis

Alexis heeft meer dan tien jaar professionele ervaring in de sector van de circulaire economie en overheidsbeleid voor verpakkingen. Voordat je lid wordt ReloopAlexis trad op als adviseur van de president van de Quebec Society for Recovery and Recycling (Recyc-Québec), verbonden aan het ministerie van Milieu. In het bijzonder was hij enkele jaren betrokken bij de regerings- en arbeidsverhoudingen via het wetsontwerp inzake de modernisering van deposito's en de selectieve inzameling. Alexis heeft ook gewerkt als consultant gespecialiseerd in strategie en duurzame ontwikkeling bij de bedrijven Deloitte en Grant Thornton.

Contact info

Jenni Hume

Directeur, VK en Ierland

Over Jenni

Jenni heeft acht jaar aan het statiegeldbeleid gewerkt, via haar werk in Schotland en in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Ze werkt samen met Britse en internationale NGO's, gemeenschaps- en onderwijsgroepen, detailhandelaren, producenten en politici, evenals met een internationale gemeenschap van voorstanders van statiegeld. Bij Reloop zij is verantwoordelijk voor het toezicht op ons werk op het gebied van het beleid ter vermindering van verpakkingsafval in Groot-Brittannië en Ierland.

Sam Millette

Coördinator onderzoek en analyse

Over Sam

Sam, gevestigd in Canada, is een milieuconsulent, gespecialiseerd in onderzoek, beleid en planning voor afvalvermindering. Als oprichter van Millette Environmental (millettemilieu.com), helpt ze al iets meer dan tien jaar klanten uit de publieke en private sector bij het nemen van weloverwogen beslissingen in het streven naar duurzaamheid.

Werken met Reloop Sinds de start in 2015 ondersteunt Sam het team bij hun onderzoeks- en analysebehoeften in de regio's, en bij het ontwikkelen en bijwerken van Reloop's essentiële bronnen zoals factsheets, position papers en het halfjaarlijkse Global Deposit Book.

Jason Wilcox

Gegevenscoördinator

Over Jason

Jason heeft meer dan 15 jaar ervaring in het leiden van complexe datavergelijkings- en analyseprojecten. Zijn vaardigheid ligt in het kunnen begrijpen hoe data kunnen worden gebruikt om trends en fenomenen binnen de afvalsector te verklaren, en in het begrijpen hoe hij zijn bevindingen in boeiende, relevante formaten kan presenteren.

Hij ontwikkelde Reloop's What We Waste-dashboard, evenals de methodologie en bevindingen die ten grondslag liggen aan onze Target 90-rapporten, zowel tijdige als krachtige tools voor datavisualisatie en -analyse.

Reloop Algemene vergadering

Reloop was gebaseerd op de overtuiging dat samenwerking tussen sectoren de beleidsverandering zal opleveren die we nodig hebben om een ​​wereldwijde transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen. Onze Algemene Vergadering weerspiegelt dit en brengt mensen samen met uitgebreide ervaring in de industrie, de ngo-sector en de politieke sfeer.

Jürgen Resch

Over Jürgen

Jürgen is federaal directeur van Deutsche Umwelthilfe (DUH), een van Duitslands toonaangevende milieu-ngo's. Gedurende zijn carrière heeft hij leiding gegeven aan een breed scala aan initiatieven gericht op milieuverbeteringen. Deze omvatten de aanwijzing van bedreigde habitats als natuurreservaten, een vermindering van de uitstoot van dieselbrandstof en de ontwikkeling van een zeer effectieve recyclingeconomie in Duitsland, naast de bescherming van herbruikbare verpakkingssystemen. Hij is een van de oprichters van Reloop, bestuurslid van Stichting Tropisch Bos OroVerde en trustee van Stichting Initiatief Mehrweg. Hij was ook mede-oprichter van de Euronatur Foundation, het Global Nature Fund en de Bodensee Foundation

Wolfgang Ringel

Over Wolfgang

Wolfgang houdt zich sinds 1992 bezig met het beheer van verpakkingsafval. Nadat hij zijn diploma als advocaat had behaald, trad hij in dienst bij het non-profitbedrijf Duales System Deutschland, waar hij hielp het bedrijf uit te bouwen tot het toonaangevende Duitse inzamelingssysteem voor verpakkingsafval voor huishoudens. In 2001 trad hij in dienst bij Tomra Systems ASA – een toonaangevend Noors afvaltechnologiebedrijf – en was nauw betrokken bij het juridische en implementatieproces van het Duitse statiegeldsysteem op drankverpakkingen. Tegenwoordig is hij Senior Vice President Public Affairs en bekleedt hij een bestuursfunctie bij de Duitse vereniging Pro Mehrweg (Pro Refill) en lid van de Adviesraad voor Recycling Netwerk, een Nederlandse NGO-alliantie gericht op het creëren van betere omgevingen door betere recycling. In 2015 werd hij een van de oprichters van Reloop.

Darryl Jong

Over Darryl

Darryl is bestuursvoorzitter van Main Street America en zit in het bestuur van talrijke filantropische affiniteitsgroepen, waaronder de Environmental Grantmakers Association en Climate and Energy Funders. Hij was ook lid van de raad van bestuur van het Container Recycling Institute en bestuursvoorzitter van de National Recycling Coalition.

Hij was uitvoerend directeur van het Merck Family Fund en voormalig directeur van het Sustainable Cities Program van de Summit Charitable Foundation, evenals directeur van het California Department of Conservation, dat verantwoordelijk was voor de recycling van drankverpakkingen.

Samenwerkende partners

Serah zoon

Over Sera

Serah Son is een Reloop partner in Zuid-Korea. Ze leidt Zero Waste Home, een online community met meer dan 15,000 leden in het hele land, gericht op het verminderen van afval en vervuiling. Serah is een schrijver en producent en heeft onlangs een reeks documentaires voltooid over de circulaire economie, afval en de transitie naar hernieuwbare energie. Deze ervaring heeft haar ertoe gebracht om als adviseur werkzaamheden op het gebied van afvalverminderingsbeleid voort te zetten. De regering in Zuid-Korea is bezig met het invoeren van een toonaangevend verpakkingsbeleid, dat rechtstreeks gevolgen zou hebben voor de bevolking van meer dan 50 miljoen mensen, dus er is veel te leren en Reloop is verheugd om voor dit werk samen te werken met Serah.

Aynur Akar

Over Aynur

Reloop werkt samen met TÜÇEM Environmental Education and Waste Management Association in Turkije. TÜÇEM is opgericht door Aynur Acar, die sinds 2005 een toonaangevend afvalconsulent is. Haar visie was om vrouwen uit het hele land, die specialisten op het gebied van afval en hulpbronnen zijn, samen te brengen en samen te werken om de beste praktijken uit de EU en daarbuiten te verankeren. Met een bevolking van 80 miljoen burgers die we moeten bereiken en vele andere belanghebbenden die we moeten betrekken, liggen er volop kansen en uitdagingen in het verschiet Reloop werkt graag samen met Aynur en haar team aan deze missie.

Terug
naar boven