Home » Wat we verspillen

Wat we verspillen

Ons rapport is gebaseerd op gegevens uit 93 landen over een periode van 20 jaar om trends te onderzoeken in de verkoop, inzameling en verspilling van drankverpakkingen, waarbij verspilling wordt gedefinieerd als containers die op de vuilnisbelt, verbranding of in het milieu terechtkomen. De opgenomen landen omvatten vanaf 81 2019% van de wereldbevolking.

In het bijzonder wordt gekeken naar de relatie tussen verspillingpercentages en de verschuiving in de drankenindustrie van hervulbare flessen naar drankverpakkingen voor eenmalig gebruik, en de maatregelen die kunnen worden genomen om die verspilling te beperken. Er wordt gekeken naar de impact die de implementatie van een statiegeldsysteem kan hebben, en het effect van een sterk navulbaar marktaandeel - en hoe beide kunnen samenwerken.

Naast een reeks belangrijke bevindingen en aanbevelingen, toont onze analyse aan dat gemiddeld de landen met de minste verspilling per persoon hun drankverpakkingen ophalen via een statiegeldsysteem, zowel voor eenmalig gebruik als voor hervulbare verpakkingen. Bemoedigend is dat, zelfs als ze alleen worden toegepast, zowel hervulbare systemen als statiegeldteruggave nog steeds een duidelijke invloed hebben op verspilling.

U kunt meer te weten komen hier.

Reloop gewerkt met Breek los van plastic en Veranderende markten op dit rapport