Verzendingen vanuit Europa: verpakking reuse in de schijnwerpers

Vorig jaar noemde Collins Dictionary 'eenmalig gebruik' het woord van het jaar, en het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Inspanningen om zwerfvuil op zee te verminderen en plastic afval te elimineren waren enkele van de belangrijkste thema's van 2018. En in feite sloten het Parlement en de Raad van de Europese Unie het jaar af met een voorlopig akkoord om de problematische…

Lees meer

Standpuntnota over het SUP's en het containerstortingsschema van Zuid-Australië

Op 22 februari 2019 heeft de Australian Council of Recycling (ACOR) in samenwerking met Reloop Platform voorgelegd aan de verkenningsstudie van Zuid-Australië naar opties om plastic voor eenmalig gebruik (SUP) beter te beheren en het Container Deposit Scheme (CDS) van de staat te hervormen. De inzending bevat aanbevelingen dat SA gebruik maakt van de recente richtlijn van de Europese Unie over SUP's, waaronder: Verboden ...

Lees meer

Backgrounder richtlijn kunststof voor eenmalig gebruik

Terwijl krantenkoppen over de hele wereld een grimmig beeld blijven geven van afgedankte plastic in ons milieu, wordt in de EU echte actie ondernomen. Op 19 december 2018 bereikten het Europees Parlement en de Raad een trialoogakkoord over de richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik voor de vermindering van bepaalde kunststofproducten in de ...

Lees meer

Nieuw standpunt over de SUPD

In het licht van de meest recente beleidsontwikkelingen in de EU, Reloop heeft een nieuw standpunt opgesteld om bij te dragen aan de trialoogonderhandelingen over de richtlijn kunststof voor eenmalig gebruik (SUPD). Met dit papier, Reloop hoopt bij te dragen aan de trialoogbesprekingen door enkele van de belangrijkste kwesties te belichten die volgens ons cruciaal zijn ...

Lees meer

Verzendingen vanuit Europa: een stap om het plastic tij te keren

Plastic voor eenmalig gebruik is overal en de meesten van ons vertrouwen regelmatig op het gemak van producten zoals plastic zakken, rietjes, keukengerei, koffiekopjes voor afhaalmaaltijden, voedselverpakkingen en waterflessen. Clarissa Morawski Maar het wordt ook duidelijk dat we er te veel hebben gemaakt, gebruikt en weggegooid. Volgens een recente academische analyse is slechts 9 procent van ...

Lees meer

Een oproep tot EU-actie inzake mandaten voor gerecyclede inhoud voor kunststoffen

Op 16 januari 2018 publiceerde de Europese Commissie haar mededeling over een strategie voor kunststoffen in een circulaire economie. In de allereerste EU-kunststofstrategie worden de belangrijkste uitdagingen geïdentificeerd, waaronder lage reuse en recyclingpercentages voor plastic afval, de broeikasgasemissies die gepaard gaan met de productie en verbranding van plastic, en de aanwezigheid van plastic afval in oceanen, en stelt voor ...

Lees meer

Position paper over het voorstel van de EC voor een richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik

Reloop is ingenomen met het wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie over kunststoffen voor eenmalig gebruik, gepubliceerd op 28 mei 2018 (COM (2018) 340), dat blijk geeft van grote ambitie, inzet en leiderschap van de EU bij het aanpakken van een van de belangrijkste wereldwijde uitdagingen van vandaag, namelijk zwerfvuil op zee. Dit position paper is bedoeld om bij te dragen aan de discussies van het Europees Parlement en de Raad over het wetgevingsvoorstel om…

Lees meer

In mijn mening: een businesscase voor het terugstorten van deposito's

In een poging om zwerfafval te verminderen en recycling te vergroten, wenden steeds meer jurisdicties zich tot statiegeldsystemen voor het terugwinnen van drankverpakkingen. Deze systemen vereisen dat consumenten een kleine statiegeld betalen op het punt van aankoop, en ze krijgen de borg terug wanneer ze de lege container terugbrengen voor recycling. Ondanks de…

Lees meer

Blauwdruk van de EU voor maatregelen inzake afval in een circulaire economie

In minder dan een maand heeft Europa zijn wetgevende en langetermijnbeleidsblauwdruk inzake afval en recycling opgesteld. Na een marathonsessie die plaatsvond net voor Kerstmis (18 december), bereikten het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie een voorlopig akkoord over het wetgevende deel van het pakket circulaire economie, een reeks wetten ...

Lees meer