Цел 90: Безпрецедентна коалиция от предприятия в целия ЕС призовава за амбициозен подход към опаковането на напитки.

Нашето двойно предложение: 90% цел за разделно събиране + DRS предлага доказано решение, което е добро за икономиката, работните места и устойчивостта на Европа, когато става въпрос за осигуряване на ресурси и пестене на енергия. Това е възможност за значително намаляване на търсенето на необработени ресурси по смислен начин.

Изтегляне: Документ за позицията на коалицията