Digitální systémy vracení vkladů – Co potřebujete vědět

Do konce roku 2020 mělo více než 290 milionů lidí na celém světě přístup k systémům vracení záloh (DRS) za recyklaci svých jednorázových nápojových obalů a tento počet stále roste. Ve skutečnosti v posledních dvou až třech letech několik zemí, států a provincií oznámilo, že také zavedou nebo rozšíří DRS.

DRS je jediný osvědčený způsob, jak zajistit separovaný, vysoce kvalitní sběr více než 90 % obsažených materiálů. Dobře navržený DRS může také přinést úsporu nákladů pro místní orgány, snížit emise uhlíku a vytvořit zelená pracovní místa v oběhovém hospodářství. Jak zvažuje více jurisdikcí DRSzainteresované strany si kladou otázku, zda by od začátku nemělo být součástí legislativy více digitálních prvků.

Tento informační list nabízí přehled nových digitálních prvků, které jsou součástí konceptu digitálních systémů vracení vkladů (DDRS). Podíváme se také na klíčové otázky, které je třeba vyřešit, než bude možné skutečně uvažovat o začlenění těchto technologií do a DRS.

číst Digitální DRS - Co potřebuješ vědět.