A DRS dla Turcji

Na początku 2019 r. Rząd turecki potwierdził, że wprowadzi system zwrotu kaucji (DRS) na pojemniki na napoje do 2021 r. w ramach inicjatywy zero waste. W świetle tego ogłoszenia Reloop, we współpracy z ISBAK, zlecił firmie Eunomia Research and Consulting przeprowadzenie badania w celu zaprojektowania DRS dla Turcji w oparciu o istniejące najlepsze w swojej klasie DRSna całym świecie. Oprócz projektu technicznego systemu Eunomia stworzyła model indykatywnych rocznych kosztów i korzyści, jakie proponowała DRS przyniesie. Obejmuje to wpływ na kluczowych interesariuszy, takich jak producenci napojów i detaliści, a także potencjalny wpływ na odpady resztkowe i usługi recyklingu. W badaniu modelowano również redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza w wyniku wprowadzenia DRS. Oszacowano również wpływ na redukcję śmieci.

Aby zapoznać się z pełnym raportem, który jest dostępny bezpłatnie, Kliknij tutaj or odwiedź witrynę internetową Eunomia.