Samhällsekonomiska fördelar av DRS

System för retur av insättningar (DRS) har implementerats i över 50 jurisdiktioner över hela världen för att främja cirkulär ekonomi genom att minska avfallet genom reuse och återvinning av dryckesbehållare. Men fördelarna med DRS sträcker sig bortom miljöpåverkan. Faktum är att dessa system har potential att generera meningsfulla social-ekonomiska resultat, inklusive ytterligare intäktsströmmar för välgörenhetsorganisationer och andra ideella organisationer. Lär dig mer om de positiva socialekonomiska effekterna av DRS i vårt nya faktablad här.