Start » Vad vi slösar bort

Vad vi slösar bort

Vår rapport bygger på data från 93 länder, under en 20-årsperiod, för att undersöka trender inom försäljning, insamling och slöseri med dryckesbehållare, där avfall definieras som containrar som hamnar i deponi, förbränning eller i miljön. De inkluderade länderna utgör 81% av världens befolkning från och med 2019.

Den tar särskilt hänsyn till förhållandet mellan slöserier och dryckesindustrins övergång från påfyllningsbara flaskor till dryckesförpackningar för engångsbruk och de åtgärder som kan användas för att begränsa slöseriet. Den tittar på effekterna av införandet av ett insättningsavkastningssystem och effekten av en stark påfyllningsbar marknadsandel - och hur båda kan fungera tillsammans.

Tillsammans med en rad viktiga resultat och rekommendationer visar vår analys att i genomsnitt länder med minst slöseri per person samlar in sina dryckesbehållare via ett återbetalningssystem, både för engångsbehållare och påfyllningsbara containrar. Uppmuntrande, även om de antas ensamma, visar både påfyllningsbara system och insättningsavkastning tydliga effekter på slöseriet.

Du kan ta reda på mer här.

Reloop arbetade med Bryt dig fri från plast och Ändra marknader på denna rapport