Nová bílá kniha: Zásady zásad pro mandáty pro recyklovaný obsah

Mandáty s minimálním obsahem recyklovaného obsahu jsou zásadním politickým nástrojem k zajištění vyšších cen recyklovatelných materiálů a investic do recyklace, řešení změny klimatu, pomoci stabilizovat rozpočty komunálního odpadu a umožnit odolnou místní ekonomiku. Tento bílý papír, vypracoval ředitel Reloop Severní Amerika, Elizabeth Balkan, nabízí rámec pro efektivní a odpovědné vymezení mandátů pro recyklovaný obsah tím, že definuje ukazatele úspěšných mandátů a nabízí stručná doporučení pro tvorbu politik.